Maandag in de zevenentwintigste week door het jaar

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

 

Overweging
In de brief aan de Galaten vertrekt Paulus van een feitelijke situatie: tussen hem en een groep christenen is er een ernstig meningsverschil ontstaan over het Evangelie van Christus. Voor Paulus gaat het Evangelie niet over de woorden en daden van Jezus Christus, het is Christus zelf. Het verwerpen betekent net zo goed het verwerpen van Christus’ heilzame aanwezigheid. Het Evangelie wordt niet door mensen gemaakt, het wordt mensen gegeven; het is God die zich aan zijn volk openbaart. Nemen wij in ons leven de tijd om het Evangelie “te ontvangen”? Aanvaarden wij dat het ons bevraagt op ons doen en laten?

EERSTE LEZING                     Gal. 1, 6-12

Ik heb het evangelie niet van een mens ontvangen of geleerd,
maar door een openbaring van Jezus Christus.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten

Broeders en zusters,

Ik sta verbaasd, dat gij zo spoedig
van Hem die u tot de genade geroepen heeft, afvalt
om een ander evangelie aan te hangen.
Er bestáát geen ander.
Er zijn alleen maar lieden die u in verwarring brengen
en proberen het evangelie van Christus te verdraaien.
Maar al zouden wijzelf
of een engel uit de hemel of wie dan ook
een evangelie verkondigen
dat afwijkt van wat wij u verkondigd hebben,
hij zij vervloekt !
Wat ik vroeger heb gezegd, herhaal ik nu :
als iemand u
een ander evangelie verkondigt dan gij ontvangen hebt,
hij zij vervloekt !

Wie tracht ik nu voor mij te winnen,
de mensen of God ?
Zoek ik soms de gunst van mensen ?
Als ik nog de gunst van mensen zocht,
zou ik geen dienaar van Christus zijn.
Ik verzeker u, broeders :
het evangelie dat ik verkondigd heb,
is niet door mensen uitgedacht.
Ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd,
maar door een openbaring van Jezus Christus.

TUSSENZANG                Ps. 111(110), 1-2, 7-8, 9, 10c

Altijd herinnert God zich zijn verbond.

De Heer wil ik danken uit heel mijn hart,
te midden der vromen, voor heel de gemeente.
Geweldig is alles wat Hij verricht,
de aandacht boeiend van elk die het nagaat.

Het werk van zijn handen is goed en betrouwbaar,
al wat Hij besluit staat onwrikbaar vast.
Het blijft door de eeuwen altijd van kracht,
het is doordacht en rechtvaardig.

Hij heeft zijn volk verlossing gebracht,
voor eeuwig met hen zijn verbond gesloten ;
heilig en hooggeëerd is zijn Naam,
in eeuwigheid moet men Hem loven.

ALLELUIA                 cf. Hand. 16, 14b

Alleluia.
Maak ons hart ontvankelijk, Heer,
en dat wij ons richten naar het woord van uw Zoon.
Alleluia.

EVANGELIE                  Lc. 10, 25-37

Wie is dan mijn naaste ?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd trad een wetgeleerde naar voren
om Jezus op de proef te stellen.
Hij zei :
“Meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven ?
Jezus sprak tot hem :
“Wat staat er geschreven in de wet ?
“Wat leest ge daar ?”
Hij gaf ten antwoord :
“Gij zult de Heer uw God beminnen
met geheel uw hart en met geheel uw ziel,
met al uw krachten en geheel uw verstand ;
en uw naaste gelijk uzelf.”
Jezus zei :
“Uw antwoord is juist,
doe dat en ge zult leven.”
Maar omdat hij zijn vraag wilde verantwoorden
sprak de wetgeleerde tot Jezus :
“En wie is dan mijn naaste ?”
Nu nam Jezus weer het woord en zei :
“Eens viel iemand die op weg was van Jeruzalem naar Jericho
in de handen van rovers.
“Ze plunderden en mishandelden hem
en toen ze aftrokken lieten ze hem halfdood liggen.
“Bij toeval kwam er juist een priester langs die weg ;
hij zag hem wel
maar liep in een boog om hem heen.
“Zo deed ook een leviet :
hij kwam daar langs, en hij zag hem,
maar liep in een boog om hem heen.
“Toen kwam een Samaritaan die op reis was bij hem,
hij zag hem en kreeg medelijden ;
hij trad op hem toe,
goot olie en wijn op zijn wonden en verbond ze ;
daarna tilde hij hem op zijn eigen rijdier,
bracht hem naar een herberg en zorgde voor hem.
“De volgende morgen haalde hij twee tienlingen te voorschijn,
gaf ze aan de waard en zei :
Zorg voor hem,
en wat ge meer mocht besteden
zal ik u bij mijn terugkomst vergoeden.

“Wie van deze drie lijkt u de naaste te zijn
van de man die in handen van de rovers gevallen is ?”
De wetgeleerde antwoordde :
“Die hem barmhartigheid betoond heeft.”
En Jezus sprak :
“Ga dan en doe gij evenzo.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

191. Wanneer deze kwesties zich voordoen, reageren sommigen met de ander ervan te beschuldigen dat zij op een irrationele wijze de menselijke vooruitgang en ontwikkeling willen tegenhouden. Maar wij moeten ons ervan overtuigen dat het vertragen van een bepaald productie- en consumptieritme, ruimte kan maken voor een andere wijze van vooruitgang en ontwikkeling. De krachtsinspanningen voor een duurzaam gebruik van de natuurlijke hulpbronnen zijn niet een nutteloze uitgave, maar een investering die op de middellange termijn andere economische voordelen kan bieden. Als wij niet kortzichtig zijn, kunnen wij ontdekken dat diversificatie van een meer innovatieve productie met minder effect op het milieu zeer rendabel kan zijn. Het gaat erom de weg te openen voor verschillende mogelijkheden die niet inhouden de menselijke creativiteit en haar droom van vooruitgang te stoppen, maar veeleer deze energie op een nieuwe wijze te kanaliseren.

 

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: