Zaterdag in de zevenentwintigste week door het jaar

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Doopsel en geloof zijn in Paulus’ denken nauw met elkaar verbonden. Het is de doop die ons allen verbindt in Christus. Wij hebben Christus als het ware “aangetrokken” als een kleed. Christenen bekleden zich met een nieuwe manier van in het leven te staan; daardoor maken zij Christus zichtbaar voor anderen. In Hem worden alle mensen gelijk: “Er is geen sprake meer van jood of heiden, slaaf of vrije, man of vrouw”. Allen worden in de doop broeders en zusters van elkaar. Overwegen wij vandaag daarvan de gevolgen voor onze levenswijze.

EERSTE LEZING                  Gal. 3, 22-29

Gij zijt allen kinderen van God door het geloof.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten

Broeders en zusters,

De Schrift heeft de hele mensheid onderworpen
aan de macht der zonde,
zodat zij die geloven in Jezus Christus, delen in de belofte,
en wel op grond van hun geloof.

Voordat het geloof kwam
waren wij opgesloten onder bewaking van de wet,
in afwachting van het geloof
dat nog geopenbaard moest worden.
De wet is dus voor ons een soort oppasser geweest
totdat Christus zou komen
en wij door het geloof vrij zouden worden.
Maar het geloof is gekomen
en de taak van de oppasser is afgelopen.

Want gij zijt allen kinderen van God
door het geloof in Christus Jezus.
De doop heeft u allen met Christus verenigd,
gij hebt Hem aangetrokken als een kleed.
Er is nu geen sprake meer van Jood of heiden,
slaaf of vrije, man of vrouw ;
allen te zamen vormt gij één persoon in Christus Jezus.
Maar als gij bij Christus hoort,
dan zijt ge ook Abrahams ,nageslacht’,
en dus erfgenamen krachtens de belofte.

TUSSENZANG                    Ps. 105(104), 2-3, 4-5, 6-7

Voor eeuwig blijft Gods verbond van kracht.
of : Alleluia.

Bezingt Hem en tokkelt de snaren voor Hem,
verhaalt al zijn wondere werken.
Gaat groot op de heilige Naam van de Heer,
verheugt u, gij die Hem aanhangt.

Verlaat u op Hem, op zijn machtige arm,
blijft altijd zijn Aanschijn zoeken.
Vergeet nooit de wonderen die Hij deed,
zijn tekenen en zijn beloften.

Gij, kroost van zijn dienaar Abraham,
gij zonen van Jakob, zijn welbeminde.
De Heer, Hij is onze enige God,
wat Hij beslist geldt voor heel de aarde.

ALLELUIA                  Joh. 8, 12

Alleluia.
Ik ben het licht der wereld, zegt de Heer,
wie Mij volgt zal het levenslicht bezitten.
Alleluia.

EVANGELIE               Lc. 11, 27-28

Gelukkig de schoot die U gedragen heeft !
Veeleer gelukkig die naar het woord van God luisteren.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd was Jezus aan het spreken.
Toen verhief een vrouw uit de menigte haar stem
en riep Hem toe:
“Gelukkig de schoot die U gedragen heeft
en de borsten die U hebben gevoed.”
Maar Hij sprak :
“Veeleer gelukkig
die naar het woord van God luisteren en het onderhouden.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

196. Wat is de plaats van de politiek? Wij herinneren aan het subsidiariteitsbeginsel, dat vrijheid toekent voor de ontwikkeling van de capaciteiten, aanwezig op alle niveaus, maar tegelijkertijd meer verantwoordelijkheid eist voor het algemeen welzijn van de kant van wie de meeste macht heeft. Weliswaar oefenen tegenwoordig enkele economische machten meer invloed uit dan de staten zelf, maar men kan een economie zonder politiek niet rechtvaardigen: deze zou niet in staat zijn een andere logica te begunstigen die in staat zou zijn met de verschillende aspecten van de huidige crisis om te gaan. De logica die geen ruimte laat voor een oprechte zorg voor het milieu, is gelijk aan die waarbij er geen ruimte is voor de zorg om de meest kwetsbaren erbij te betrekken, omdat “in het geldende model “van succes” en “privé -recht”  hetgeen zin lijkt te hebben erin te investeren dat degenen die achterblijven, de zwakken of de minder begaafden, hun weg kunnen vinden in het leven”.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: