Dinsdag in de achtentwintigste week

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
“Voor de vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt.” Nieuw in de Galatenbrief is de leer over de rechtvaardiging door het geloof, tegenover de rechtvaardiging door de werken. Dit vinden we nog sterker uitgewerkt in de Romeinenbrief die kort daarop geschreven is. De vrijheid van de Wet geldt niet alleen voor heidenen, maar ook voor joden. De leer uit de Thora wordt hier duidelijk gerelativeerd: een blijvende struikelsteen in de verhouding tussen christenen en joden.

EERSTE LEZING             Gal. 5, 1-6

Al dan niet besneden-zijn maakt niet het minste verschil ;
het enige waar het op aankomt is geloof, zich uitend in liefde.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten

Broeders en zusters,

Voor de vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt.
Houdt dus stand
en laat u niet weer het slavenjuk opleggen.

Let op mijn woorden.
Ik, Paulus, zeg u :
als ge u laat besnijden
zal Christus u niets baten.
Nog eens, met alle nadruk :
ieder die zich laat besnijden
is verplicht de hele wet te onderhouden.
Als ge uw heil in de wet zoekt,
dan hebt gij met Christus gebroken,
dan hebt gij Gods genade verbeurd.
Wat ons betreft,
wij verwachten de verhoopte gerechtigheid van het geloof
als het werk van de Geest.
Als wij één zijn met Christus Jezus,
maakt al dan niet besneden-zijn niet het minste verschil ;
het enige waar het op aankomt is geloof,
zich uitend in liefde.

TUSSENZANG          Ps. 119(118), 41, 43, 44, 45, 47, 48

Laat mij nu, Heer, uw erbarming ontvangen,
uw bijstand, die Gij hebt beloofd.

Ontneem aan mijn mond niet het woord der waarheid ;
op wat Gij bepaald hebt stel ik mijn hoop.

Uw wet zal ik trouw onderhouden,
te allen tijde, in eeuwigheid.

Dan zal ik voortgaan langs brede wegen,
want ik verlang slechts wat Gij beveelt.

Ik vind mijn genoegen in uw geboden,
ik heb ze van harte lief.

Naar uw geboden strek ik mijn handen
en nooit vergeet ik wat Gij hebt beschikt.

ALLELUIA              Joh. 14, 5

Alleluia.
Ik ben de weg, de waarheid en het leven, zegt de Heer ;
niemand komt tot de Vader tenzij door Mij.
Alleluia.

EVANGELIE              Lc. 11, 37-41

Geeft een aalmoes ;
dan is voor u alles rein.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd nodigde een Farizeeër Jezus uit
de maaltijd bij hem te gebruiken.
Jezus trad dus binnen en ging aanliggen.
Toen de Farizeeër dat zag, stond hij er verwonderd over
dat Jezus niet eerst vóór de maaltijd de wassingen verricht had.
Maar de Heer sprak tot hem :
“En gij dan, Farizeeën,
gij maakt wel de buitenkant van beker en schotel schoon,
maar van binnen zijt ge vol van roof en slechtheid.
“Dwazen !
“Heeft Hij die de buitenkant maakte
ook niet de binnenkant gemaakt ?
“Geeft liever wat erin is als aalmoes ;
dan is voor u alles rein.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

V. De godsdiensten in de dialoog met de wetenschappen

199. Men kan niet beweren dat de empirische wetenschappen het leven, het diepste wezen van alle schepselen en het geheel van de werkelijkheid volledig verklaren. Dat zou betekenen dat de methodologische grenzen onrechtmatig worden overschreden. Als men binnen dit gesloten kader reflecteert, verdwijnen esthetische gevoeligheid, poëzie en zelfs het vermogen van de rede de zin en het doel van de dingen te begrijpen. Ik wil eraan herinneren dat “de klassieke religieuze teksten een betekenis kunnen bieden die bestemd is voor alle tijden, een motiverende kracht hebben die steeds nieuwe horizonten opent [ …]. Is het redelijk en intelligent ze naar de verborgenheid te verbannen, alleen maar omdat zij geboren zijn in een context van een religieus geloof?”. In werkelijkheid is het simplistisch te denken dat ethische principes alleen maar puur abstract, los van iedere context naar voren kunnen worden gebracht, en het feit dat zij in een religieuze taal worden verwoord, ontneemt in het publieke debat geen enkele waarde daaraan. De ethische principes die de rede kan waarnemen, kunnen soms onder een andere gedaante opnieuw verschijnen en in andere, ook religieuze bewoordingen worden uitgedrukt.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: