Zaterdag in de tweeëndertigste week

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging

Wanneer we nadenken over de drie brieven van Johannes, zien we een Kerk die naar het einde van de tweede eeuw worstelt om haar identiteit te bewaren en klare lijnen te trekken in de leer. Het gezag werkt niet zozeer autoritair maar met overreding en vooral het primaat van de liefde wordt sterk benadrukt.

EERSTE LEZING                                                    3 Joh. 5-8

Het is onze plicht de zaak van de waarheid te steunen
door de broeders te ontvangen.

Uit de derde brief van de heilige apostel Johannes

Dierbare,

Gij bewijst de broeders trouwe dienst
ook al zijn het vreemden voor u.
Zij hebben dan ook ten overstaan van de gemeente
van uw liefde getuigd.
Gij doet er goed aan, hen ook voor de verdere reis uit te rusten
op een wijze die God waardig is.
Want terwille van de Naam hebben zij zich op weg begeven
zonder iets van de heidenen aan te nemen.
Het is onze plicht de zaak van de waarheid te steunen
door zulke mannen gastvrij te ontvangen.

TUSSENZANG                                     Ps. 112(111), 1-2, 3-4, 5-6

Gelukkig de man die ontzag heeft voor God.

Gelukkig de man die ontzag heeft voor God,
die vreugde vindt in zijn geboden.
Zijn kroost zal machtig zijn in het land,
gezegend zal zijn het geslacht van de vrome.

Welvaart en rijkdom sieren zijn huis,
hij zal zijn gerechtigheid nooit verliezen.
Hij is voor de vromen een licht in de nacht,
weldadig, barmhartig, rechtvaardig.

Goed gaat het de man die weggeeft en leent,
die eerlijk zijn zaken behartigt.
In eeuwigheid staat de rechtvaardige sterk,
men blijft hem voor eeuwig gedenken.

ALLELUIA                                                     II Tim. 1, 10b

Alleluia.
Onze Heiland Christus Jezus heeft de dood vernietigd,
en onvergankelijk leven doen aanlichten
door het evangelie.
Alleluia.

EVANGELIE                                               Lc. 18, 1-8

Zou God geen recht verschaffen aan zijn uitverkorenen
die dag en nacht tot Hem roepen ?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd leerde Jezus zijn leerlingen een gelijkenis
dat zij steeds moesten bidden en daarin niet versagen.
Hij zei :
“Er was eens in een zekere stad een rechter
die zich om God noch gebod bekommerde.
“Er was ook een weduwe in die stad
die herhaaldelijk bij hem kwam met het verzoek :
Verschaf mij recht ten opzichte van mijn tegenstander.
“Een tijdlang wilde die rechter niet,
maar daarna zei hij bij zichzelf :
Al bekommer ik mij om God noch gebod,
toch zal ik die weduwe recht verschaffen
om niet langer geplaagd te worden
door haar eindeloze bezoeken.”
En de Heer sprak :
“Hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt !
“Zou God dan geen recht verschaffen aan zijn uitverkorenen
die dag en nacht tot Hem roepen,
of zal Hij ten opzichte van hen onbewogen blijven?
“Ik zeg u : Hij zal hun spoedig recht verschaffen.
“Maar : zal de Mensenzoon bij zijn komst
het geloof op aarde vinden ?”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

231. De liefde die vol is van kleine gebaren van wederzijdse liefde, raakt ook het burgerlijke en politieke leven en wordt zichtbaar in alle handelingen die een betere wereld trachten op te bouwen. Liefde voor de maatschappij en inzet voor het algemeen welzijn zijn een uitstekende vorm van naastenliefde, die niet alleen de relaties tussen individuen betreft, maar ook “macrorelaties d.w.z. maatschappelijke, economische, politieke betrekkingen”. Daarom heeft de Kerk de wereld het ideaal van een “beschaving van de liefde” voorgehouden. De liefde op maatschappelijk niveau is de sleutel tot een authentieke ontwikkeling : “Om de maatschappij menselijker te maken en de menselijke persoon in zijn waarde te achten, moeten wij de liefde in het maatschappelijk leven – op politiek, economisch, cultureel niveau – herwaarderen en er de constante en hoogste norm van handelen van maken”. In dit kader zet de liefde op maatschappelijk niveau ons ertoe aan, naast het belang van de dagelijkse kleine gebaren, ook te denken aan grote strategieën die doeltreffend de milieuverwoesting stoppen en een cultuur van de zorg aanmoedigen die heel de maatschappij doordringt. Wanneer iemand de roeping van God erkent om samen met anderen in deze maatschappelijke dynamiek mee te gaan, moet hij eraan denken dat dit deel uitmaakt van zijn spiritualiteit, dat het een beoefening is van de naastenliefde en dat hij zo groeit en zich heiligt.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: