Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

232. Wij zijn niet allen geroepen om direct in de politiek werkzaam te zijn, maar in de schoot van de maatschappij bloeit een talrijke verscheidenheid aan verenigingen die zich voor het algemeen welzijn inzetten door het natuurlijk en stedelijk milieu te verdedigen. Zij bekommeren zich bijvoorbeeld om een openbaar object (een gebouw, een fontein, een vervallen monument, een landschap, een plein), of om iets dat van allen is te beschermen, saneren, verbeteren of te verfraaien. Om hen heen ontwikkelen of herstellen zich relaties en ontstaat een nieuw lokaal maatschappelijk netwerk. Zo bevrijdt een gemeenschap zich van op consumptie gerichte onverschilligheid. Dat sluit de ontwikkeling van een gemeenschappelijke identiteit in, een geschiedenis die wordt bewaard en doorgegeven. Zo neemt men de zorg voor de wereld en de levenskwaliteit van de meest armen op zich met een gevoel van solidariteit, uiting van het bewustzijn dat men een gemeenschappelijk huis bewoont dat God ons heeft toevertrouwd. Deze gemeenschappelijke activiteiten kunnen worden tot intense spirituele ervaringen, wanneer zij uitdrukking zijn van gevende liefde.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling