zaterdag – H. Maagd van Guadalupe

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
In de tweede eeuw vóór Christus was Elia een haast legendarische figuur, even groot als Mozes. Hij zou wederkomen op het einde der tijden om de komst van de Messias voor te bereiden. In bepaalde joodse kringen is het nu nog een mooie gewoonte om aan tafel een extra plaats te voorzien voor Elia. Jezus alludeert op dat joodse geloof door het door te trekken naar de figuur van Johannes de Doper. Elia is gekomen, maar men heeft hem niet herkend. Opnieuw worden we gewaarschuwd om het gunstige ogenblik niet te laten voorbijgaan. God komt ook nu. Laten we daarom de tekenen van de tijd leren lezen en de komst van God in ons dagelijks leven niet missen.

EERSTE LEZING                                        Sir. 48, 1-4.9-11

Elia zal wederkomen.

Uit het Boek Ecclesiasticus

Elia de profeet stond op als een vuur;
zijn woord brandde als een fakkel;
hij bracht hongersnood over het volk
en in zijn ijveren voor de Heer maakte hij hen weinig in aantal.
Door het woord van de Heer sloot hij de hemel toe,
en evenzo liet hij driemaal vuur neerdalen.
Hoe roemrijk werd gij, Elia, door uw wonderwerken:
wie mag zich als gij beroemen?
Gij die werd opgenomen in een wervelstorm van vuur
op een wagen met vurige paarden,
van wie geschreven staat dat hij bestemd is voor de tijd
waarop hij de toorn van God zal stillen vóórdat hij ontbrandt,
het hart van de vaderen zal keren tot de zoon
en de stammen van Jakob zal oprichten.
Gelukkig zij, die u gezien hebben
en in liefde zijn ontslapen.

TUSSENZANG                Ps. 80(79), 2ac, 3b, 15-16, 18-19

God van de heerscharen, richt ons weer op ;
lach ons weer toe en wij zullen gered zijn.

Herder van Israël, hoor ons aan,
Gij die troont op de Kerubs, verschijn met luister ;
werp uw macht in de strijd,
kom om ons bij te staan.

God van de heerscharen, keer toch terug,
zie neer uit de hemel en let op uw wijngaard.
Bescherm wat uw eigen hand heeft geplant,
het stekje dat Gij hebt gekweekt.

Laat uw hand op uw gunsteling rusten,
op het kind dat Gij grootgebracht hebt.
Nooit meer zullen wij U verlaten ;
bewaart Gij ons leven, dan prijzen wij U.

ALLELUIA

Alleluia.
De dag van de Heer is nabij ;
zie, Hij komt ons bevrijden.
Alleluia.

EVANGELIE                    Mt. 17, 10-13

Elia is reeds gekomen, maar zij hebben hem niet erkend.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

Bij het afdalen van de berg
stelden de leerlingen Jezus de vraag:
“Waarom zeggen de schriftgeleerden toch
dat eerst Elia moet komen?”
Hij gaf hun ten antwoord:
“Inderdaad, Elia zal komen om alles te herstellen.
Ik zeg u zelfs:
Elia is reeds gekomen,
maar zij hebben hem niet erkend
doch naar willekeur met hem gehandeld,
zoals ook de Mensenzoon van hen te lijden zal hebben.”
Nu begrepen de leerlingen
dat Hij hun over Johannes de Doper gesproken had.


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

12. Anderzijds houdt de heilige Franciscus ons, in trouw aan de Schrift, voor de natuur te erkennen als een schitterend boek waarin God tot ons spreekt en aan ons iets doorgeeft van zijn schoonheid en goedheid, “want uit de grootheid en de schoonheid van de schepselen wordt men door vergelijking hun Schepper gewaar” (Wijsh. 13, 5), en “wordt van de schepping der wereld af zijn onzichtbaar wezen door de rede in zijn werken aanschouwd” (Rom. 1, 20). Daarom vroeg hij dat er in het klooster altijd een gedeelte van de tuin onbebouwd werd gelaten, opdat er wilde kruiden konden groeien, zodat al degenen die ze zouden bewonderen, hun gedachten tot God konden verheffen, de Schepper van zoveel schoonheid. De wereld is meer dan een probleem dat moet worden opgelost, het is een vreugdevol mysterie dat wij met blijde lofprijzing beschouwen.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: