‘En terwijl Hij hen zegende, verwijderde Hij zich van hen en werd…omhooggeheven en een wolk onttrok Hem aan hun ogen’ (Lucas 24:51; Handelingen 1:9)

Na zijn verrijzenis verscheen Jezus gedurende enige tijd aan zijn leerlingen. Tenslotte leidde hij de elf apostelen naar de top van de Olijfberg, gaf zijn laatste instructies en voer voor hun ogen ten hemel. In Byzantijnse tijden vormde de Kerk van de Hemelvaart het grote oostelijke herkenningspunt van Jeruzalem, met overdag de glinstering van eenMeer lezen over “‘En terwijl Hij hen zegende, verwijderde Hij zich van hen en werd…omhooggeheven en een wolk onttrok Hem aan hun ogen’ (Lucas 24:51; Handelingen 1:9)”

‘De engel sprak de vrouwen aan en zei…Hij is niet hier, Hij is verrezen zoals Hij gezegd heeft…'(Matteüs 28: 5-6)

Op de morgen van eerste Paasdag was het graf van Jezus leeg. Dit was een onweerlegbaar feit en zijn vijanden bestreden het niet. Zij verspreidden het gerucht dat de discipelen het lichaam gedurende de nacht, terwijl de wachters sliepen, hadden gestolen (Matteus 28:11-15). Maar dat was niet de werkelijke verklaring. God onthulde de vrouwen deMeer lezen over “‘De engel sprak de vrouwen aan en zei…Hij is niet hier, Hij is verrezen zoals Hij gezegd heeft…'(Matteüs 28: 5-6)”

… en legde het (lichaam) in zijn graf dat hij pas in de rots had laten uithouwen…(Matteüs27:60)

Jozef van Arimatéa en Nikodémus voerden de begrafenis uit. Zij wikkelden het lichaam onder toevoeging van geurige kruiden in schone linnen doeken en legden het in de rotsen uitgehakt graf. Het Heilige graf, waarvan volgens overlevering wordt aangenomen als toebehorend aan Jezus, bevat de ruimte waar hij ter ruste werd gelegd. Het grafgewelf bestaat uitMeer lezen over “… en legde het (lichaam) in zijn graf dat hij pas in de rots had laten uithouwen…(Matteüs27:60)”

‘Toen zij op de plaats kwamen die Schedel heet, sloegen zij Hem daar aan het kruis…'(Lucas 23:33)

Het algemeen erkende heilige graf is een oude joodse tombe, maar wordt omsloten door een moderne kapel met een karakteristieke gevel en marmeren pilaren en zuilen. De lampen en kandelaars behoren aan de verschillende christelijke gemeenschappen die deze plaats vereren. Boven de ingang van de grafkamer in de Heilig Grafkerk. Het goudkleurige mozaïek in deMeer lezen over “‘Toen zij op de plaats kwamen die Schedel heet, sloegen zij Hem daar aan het kruis…'(Lucas 23:33)”

‘…en zij namen Hem over. Zelf zijn kruis dragend trok Jezus de stad uit… ‘(Johannes 19:16,17)

Duizenden pelgrims uit de hele wereld nemen, in het voetspoor van Christus, deel aan de processie op Goede Vrijdag. De derde statie geeft de plaats aan van Jezus’ eerste val. Iedere vrijdagmiddag worden de staties van de kruisweg, de ‘Via Dolorosa’, gezamelijk afgelegd. Verscheidene fasen van Jezus’ tocht naar de dood worden hiermee levendig gehouden.

…liet hij(Pilatus) Jezus naar buiten brengen en ging op de rechterstoel zitten op de plaats die Litostratus heet…(Johannes 19:13)

De Litostratus en de Kapel van de Veroordeling zijn modern, maar eronder kan men de fundamenten ontwaren van de oude vesting uit de tijd van Pilatus. In Caesarea is een steen gevonden met de naam van Pontius Pilatus…

‘Toen leverde hij Hem aan hen uit om de kruisdood te ondergaan'(Johannes 19:16)

Nadat Jezus gekasteid was liet Pilatus hem naar buiten brengen, in het volle gezicht van de toekijkende menigte, en zei ‘Ecce homo’-‘Ziehier de mens’. Het gewelf (onder) in de Kerk ‘Ecce Homo’ mondt buiten op de Via Dolorosa uit in een zelfde gewelf dat tegenwoordig de naam Ecce-Homoboog draagt. Op de foto ziet men zustersMeer lezen over “‘Toen leverde hij Hem aan hen uit om de kruisdood te ondergaan'(Johannes 19:16)”

De soldaten vlochten een kroon van doorntakken, zetten Hem die op het hoofd en wierpen Hem een purperen mantel om.(Johannes 19:2)

Tijdens zijn proces werd Jezus een doornenkroon opgezet Christenen zien deze kroon als een symbool, zoals blijkt in de koepel van het heiligdom van de geseling. Deze met een kruis getooide koepel staat op de traditionele plek van het plein Litostratus, de geplaveide binnenplaats van de Romeinse vesting Antonia. Men zegt dat Jezus er voorMeer lezen over “De soldaten vlochten een kroon van doorntakken, zetten Hem die op het hoofd en wierpen Hem een purperen mantel om.(Johannes 19:2)”