‘Geboeid leidde men Hem weg en leverde Hem uit aan de landvoogd Pilatus’ (Matteüs 27:2)

Deze met een kruis getooide koepel staat op de traditionele plek van het plein Litostratos, de geplaveide binnenplaats van de Romeinse vesting Antonia. Men zegt dat Jezus er voor de Romeinse procurator Pontius Pilatus werd gebracht.

Men bracht Jezus naar de hogepriester (Marcus 14:53)

Langs deze oorspronkelijke weg bracht men Jezus omhoog naar het huis van de hogepriester Kajafas.  De  resten van deze weg stammen nog uit de tijd van de Makkabeeën. Boven staat, op de plaats waar het huis van de hogepriester gestaan heeft, nu de Kerk van St.-Petro van Gallicante (Hanegekraai), welke werd gebouwd ter nagedachtenis van hetMeer lezen over “Men bracht Jezus naar de hogepriester (Marcus 14:53)”

‘De Meester laat u vragen: Waar is de zaal, waar Ik met mijn leerlingen het paasmaal kan houden, hij zal u dan een grote bovenzaal laten zien met rustbedden: maakt daar alles klaar’ (Lucas 22:11,12)

Het Cenacle(in het Latijns Cenaculum: “Eetzaal”) bevindt zich op de bovenste verdieping van dit gebouw. Hier gebruikten Jezus en zijn leerlingen het laatste avondmaal. In deze zaal werd volgens een oud geloof het laatste avondmaal gebruikt. In de reconstructie door de kruisvaarders staat nog een Byzantijnse zuil. De slanke pilaar linksachter in de hoek heeftMeer lezen over “‘De Meester laat u vragen: Waar is de zaal, waar Ik met mijn leerlingen het paasmaal kan houden, hij zal u dan een grote bovenzaal laten zien met rustbedden: maakt daar alles klaar’ (Lucas 22:11,12)”

‘Hij sprak tot hen: Wanneer ge bidt, zegt dan: Vader, Uw naam worde geheiligd, Uw Rijk kome’ (Lucas 11:2).

Op de Olijfberg onderwees Jezus zijn discipelen vele dingen, waaronder het Onzevader. Ter herinnering aan zijn rol van leraar werden de kerk en het klooster van het “Pater Noster” gebouwd. In de kloostergang is het gebed in 100 talen weergegeven in majolica-tabletten. Hier ziet U de Nederlandse versie met onze gids.

‘Wee u, Chorazin; wee u, Betsaïda! Tyrus en Sidon zouden reeds lang, in zak en as, zich bekeerd hebben, indien bij hen de wonderen waren gebeurd, die bij u hebben plaatsgevonden’ (Matteüs 11:21)

Sommige steden aan de oever van het meer van Galilea, zoals Chorazin en Betsaida, weigerden de leer van Jezus te aanvaarden en werden door hem vervloekt. Hier ziet men ruines van de oude synagoge van Chorazin. ‘Hij zag een vijgeboom langs de weg staan…maar vond er niets dan bladeren aan. Daarop sprak Hij tot deMeer lezen over “‘Wee u, Chorazin; wee u, Betsaïda! Tyrus en Sidon zouden reeds lang, in zak en as, zich bekeerd hebben, indien bij hen de wonderen waren gebeurd, die bij u hebben plaatsgevonden’ (Matteüs 11:21)”

‘Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Betanië, het dorp van Maria en haar zuster Marta’ (Johannes 11:1)

Witgesluierde nonnen bezoeken hier de Kerk van Lazarus in Betanië. Jezus bracht vele bezoeken aan het nabij Jeruzalem gelegen Betanië. Hier wekte Hij zijn vriend Lazarus, die al een paar dagen dood was, weer tot leven. De trap die naar het graf van Lazarus voert. Het graf is uitgehakt in de rotshelling. De onderste helftMeer lezen over “‘Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Betanië, het dorp van Maria en haar zuster Marta’ (Johannes 11:1)”

‘Ga u wassen in de vijver van Siloam…Hij ging ernaar toe, waste zich en kwam er ziende vandaan’ (Johannes 9:7).

‘ Eveneens een beroemd bad in Jeruzalem is de vijver van Siloam, waar Jezus een blinde gebood zich in het water te wassen. De ogen van de gebrekkige werden gezond, en hij zag voor het eerst in het water zijn spiegelbeeld. De vijver van Siloam ontvangt door middel van een 533 meter lange tunnel, dieMeer lezen over “‘Ga u wassen in de vijver van Siloam…Hij ging ernaar toe, waste zich en kwam er ziende vandaan’ (Johannes 9:7).”

‘Nu is er in Jeruzalem bij de Schaapspoort een badinrichting, in het Hebreeuws Bezeta geheten met vijf zuilengangen’ (Johannes 5:2)

Het bad van Bezeta lag niet ver van de tempelvoorhof,maar buiten de stadsmuren. Dicht bij het bad staat de kerk van St.-Anna, door de kruisvaarders gebouwd op een plaats waar zich volgens de overlevering het huis bevond van Joachim en Anna, de ouders van Maria. Het water werd geacht genezende kracht te bezitten, waardoor het omgevenMeer lezen over “‘Nu is er in Jeruzalem bij de Schaapspoort een badinrichting, in het Hebreeuws Bezeta geheten met vijf zuilengangen’ (Johannes 5:2)”

‘De mensen die Hem omstuwden, jubelden: Hosanna Zoon van David… Hosanna…!(Matteüs 21:9)

Jezus reed vanuit het dorp Betfage op een ezel een triomfale ontvangst in Jeruzalem tegemoet. Dit voorval uit het evangelie wordt ieder jaar herdacht door de processie op Palmzondag van de Latijnse Kerk. Het evangelieverhaal is hier weergegeven op een fresco in het kerkje van Betfage. ‘En toen Hij naderbij kwam, liet Hij zijn blikMeer lezen over “‘De mensen die Hem omstuwden, jubelden: Hosanna Zoon van David… Hosanna…!(Matteüs 21:9)”

Toen Jezus Jericho naderde, zat er langs de weg een blinde te bedelen…(die begon te roepen Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij!) (Lucas 18:35,38)

Jericho, een oord van palmen, gelegen aan de noordzijde van de Dode Zee, wordt als de oudste stad van de wereld beschouwd. Jericho was ook de eerste stad, die door de Israëlieten veroverd werd, toen zij het beloofde land binnen kwamen, na hun 40-jarige zwerftocht door de woestijn. Hier genas Jezus een blinde en bezocht hijMeer lezen over “Toen Jezus Jericho naderde, zat er langs de weg een blinde te bedelen…(die begon te roepen Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij!) (Lucas 18:35,38)”