http://kerkengeloof.wordpress.com

Goede Vrijdag

EERSTE LEZING                                            Jes.  52, 13-53,12 Hij werd mishandeld om onze misdaden. Uit de profeet Jesaja Zie, mijn dienaar zal succesvol handelen, hij zal worden verhoogd en verheven en zeer verheerlijkt. Zoals velen over hem ontsteld hebben gestaan, zo misvormd was hij, zo onmenselijk van voorkomen, en zijn schoonheid beneden die van mensenkinderen. Zo zal hijMeer lezen over “Goede Vrijdag”

Witte Donderdagavond

Openingswoord Deze avond staan wij dicht bij het Laatste Avondmaal, bij de maaltijd waar Jezus vroeg: ‘Blijf dit doen om Mij te gedenken’. Deze maaltijd wil leven brengen, nieuw leven voor de wereld, nieuw leven voor onze geloofsgemeenschappen, en nieuw leven voor ons. Bidden wij tot onze Heer, dat Hij aanwezig komt in ons midden.Meer lezen over “Witte Donderdagavond”

Dinsdag in de goede week

Overweging Bijna woordelijk komt de aankondiging van het verraad overeen met deze uit Marcus en Matteüs. De huivering van Jezus werd reeds vermeld toen Hij naar Lazarus’ graf ging, en nog eens in 12,27. De tekst is provocerend zoals hij tot de aanwezigen wordt gericht. Maar hier last Johannes opnieuw symboliek in: de verrader wordtMeer lezen over “Dinsdag in de goede week”

Maandag in de goede week

Overweging Vandaag horen we een verhaal dat ook Matteüs en Marcus vermelden. De plaats is Bethanië, het tijdstip heel dicht bij het Paasfeest. Er is het huis van Simon, de melaatse, er is heel kostbare nardusbalsem, volgens Marcus wel driehonderd denariën waard. Er is de verwijzing naar de armen en naar het balsemen van hetMeer lezen over “Maandag in de goede week”

Vrijdag vijfde week in de veertigdagentijd

Overweging De twee lezingen zijn op elkaar afgestemd en de sfeer van de goede week is duidelijk aanwezig: “ontzetting overal”; “we brengen hem aan”. Het evangelie haakt daarop in: “De joden raapten stenen op om Jezus te stenigen.” De dreiging gaat crescendo en Jezus trekt zich terug over de Jordaan. Dit is geografisch belangrijk. HetMeer lezen over “Vrijdag vijfde week in de veertigdagentijd”

Donderdag vijfde week in de veertigdagentijd

Overweging Jezus stelt Abraham tot model, want hij heeft, in tegenstelling tot de gesprekspartners, geloofd. Jezus laat zelfs vermoeden dat hij nog groter is dan Abraham. De kritische vraag luidt: ‘Zijt gij soms groter dan onze vader Abraham?’ Dat hebben we nog ergens gehoord: in het verhaal van de Samaritaanse bij de put van Jakob.Meer lezen over “Donderdag vijfde week in de veertigdagentijd”

Dinsdag vijfde week in de veertigdagentijd

Overweging ‘Hij die mij gezonden heeft is met mij: Hij heeft mij niet alleen gelaten omdat ik altijd doe wat Hem behaagt.’ Alleen al mediteren over deze woorden, ze herhalen in ons hart, maakt van ons gelukkige mensen. Dank zij Jezus, door Hem en in Hem, kunnen wij eenzelfde innige band met God aangaan. VoelenMeer lezen over “Dinsdag vijfde week in de veertigdagentijd”

Maandag vijfde week veertigdagentijd H. Johannes Batista de la Salle, pr.

Overweging We krijgen vandaag de lezingen die eertijds op de zaterdag in de derde vastenweek werden voorzien: Suzanna en de overspelige vrouw. De lezingen lopen meer parallel dan men zou denken. Tweemaal vinden we een beschuldigde van overspel. Tweemaal treffen we hypocriete rechters. Tweemaal is er een verlossende redder voor de vrouw. Jezus neemt deMeer lezen over “Maandag vijfde week veertigdagentijd H. Johannes Batista de la Salle, pr.”

Zaterdag vierde week in de veertigdagentijd H. Vincentius Ferrer, pr.

Overweging De meningen over Jezus zijn verdeeld. We kunnen drie groepen onderscheiden: sommigen zien in hem de profeet, de nieuwe Mozes, de nieuwe wetgever. Anderen, meer nationalistisch geïnspireerd, zien in Hem de afstammeling van koning David, de Messias die een nieuw rijk zal stichten. Nog anderen ergeren zich aan de lage afstamming van Jezus: deMeer lezen over “Zaterdag vierde week in de veertigdagentijd H. Vincentius Ferrer, pr.”