http://kerkengeloof.wordpress.com

Nazareth

Hier groeide Jezus op. In 2009 vonden Israëlische archeologen bij opgravingen resten van gebouwen die uit de tijd van Jezus zouden stammen. Uit deze opgravingen bleek, dat de bevolking er beschut en afgeschermd leefde; de grote handelsroutes lieten het ongunstig gelegen gehucht ongemoeid. De huisjes waren zeer eenvoudig: grotwoningen met kleine graansilo’s, regenputten en olijfpersen.Meer lezen over “Nazareth”

…keerden zij naar Galilea, naar hun stad Nazaret terug. Het Kind groeide op en nam toe in krachten; het werd vervuld van wijsheid

In de berggebieden van het Heilige Land waren veel grotwoningen te vinden. De traditie zegt dat Jezus werd grootgebracht in zo’n grot.

…(Jozef) week…met het Kind en zijn moeder naar Egypte uit. Daar bleef hij tot aan de dood van Herodes (Matteüs 2:14-15)

De vlucht naar Egypte. Jozef hoorde in een droom de stem van God via de mond van een engel:”Sta op, neem het Kind en zijn moeder, vlucht naar Egypte en blijf daar tot ik u waarschuw, want Herodes komt het Kind zoeken om het te doden”(Matteüs 2:13). De route van Israël naar Egypte voert doorMeer lezen over “…(Jozef) week…met het Kind en zijn moeder naar Egypte uit. Daar bleef hij tot aan de dood van Herodes (Matteüs 2:14-15)”

De geboortekerk in Betlehem.

Na het eerste concilie van Nicea gaf Constantijn de grote opdracht om een kerk op de geboorteplek van Jesus te bouwen. Deze was klaar in 334.  In 339 wijdde koningin Helena de eerste kerk in die boven de grot werd opgericht. Die kerk ging echter in vlammen op tijdens een Samaritaanse opstand in 529. HiernaMeer lezen over “De geboortekerk in Betlehem.”

“Hij(de engel) trad bij haar binnen en sprak: Verheug u, Begenadigde, de Heer is met u”(Lucas 1:28)

De in 1969 voltooide Kerk van Maria Boodschap is in moderne stijl gebouwd. Het massieve van het metselwerk symboliseert bestendigheid, eeuwigheid zelfs. De koepel opent zich als een bloem boven een van de heiligste plaatsen van het christendom. De kerk is gebouwd boven de grot die wordt beschouwd als de woning van Maria. In deMeer lezen over ““Hij(de engel) trad bij haar binnen en sprak: Verheug u, Begenadigde, de Heer is met u”(Lucas 1:28)”