http://kerkengeloof.wordpress.com

‘En overeenkomstig het gebruik…gingen zij naar Jeruzalem toen Hij twaalf jaar geworden was’ (Lucas 2:42)

 

Zo zag de tempel in Jeruzalem er, volgens een onlangs in deze stad vervaardigde reconstructie, ten tijde van Jezus uit.

De ouders van Jezus gingen ieder jaar op pelgrimage naar Jeruzalem en toen Jezus twaalf jaar oud was namen zij hem mee.

De belangrijkste reden was dat een jonge jood op zijn dertiende verjaardag een Bar Mitzwa (letterlijk: zoon van het gebod) wordt en vanaf dat moment religieus als volwassen geldt. Hij mocht dan in de synagoge uit de tora lezen en er vragen over stellen. In de synagoge las Hij hetgeen de profeet Jesaja geschreven had (61:1 e.v.) en verklaarde de tekst.

Jezus bleef na het bezoek aan de tempel achter op het moment dat zijn ouders weggingen en toen zijn ongeruste moeder Hem eindelijk vond, deed Hij een van de meest oorspronkelijke uitspraken, waarin Hij voor het eerst over God spreekt; ‘Wist ge dan niet, dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn?(Lucas 2:49).

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: