http://kerkengeloof.wordpress.com

‘Hij (Jezus) nam de vijf broden en de twee vissen, sloeg de ogen ten hemel, en…brak de broden die Hij aan zijn leerlingen gaf en de leerlingen gaven ze weer aan het volk’ (Matteüs 14:19)

In Tabgha heeft Jezus zijn eerste apostelen gevonden. Dit waren eerst Simon Petrus en Andreas en even later de broers Jacobus en Johannes die met hun vader Zebedeus ook aan het Meer aan het werk waren. Maar de belangrijkste bekendheid kreeg Tabgha door het wonder van de broodvermenigvuldiging. Jezus voedde 5000 mensen met 5 broden en 2 vissen. (Matteüs 14:19)

Op deze plaats is in de 5e eeuw door de Byzantijnen de Broodvermenigvuldigingskerk opgericht. Dit prachtige detail van de mozaïekvloer is er van overgebleven. Duitse Benediktijnen beheren thans de kerk.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: