http://kerkengeloof.wordpress.com

… werd de engel Gabriël van Godswege gezonden naar een stad in Galilea, Nazareth (Lucas 1:26)

Nazareth is de meest geheiligde stad van het christendom en de grootste Arabische stad van Israël. Vanwege zijn liging tegen de laatste heuvels van beneden-Galilea is het wel “Wachttoren” genoemd. Aan het dal waar het in ligt heeft het bovendien de naam “Bloem van Galilea” te danken. Ongeveer tweeduizend jaar geleden ontstond hier het christendom. In de oudheid echter was de plaats van geen betekenis. In de Talmoed en in de Joodse geschiedenisboeken komt de stad niet voor. In de Herodiaanse periode woonden er minder dan 400 inwoners en was de bewoonde oppervlakte niet meer dan 4 hectare. Jesus heeft er zijn jeugd doorgebracht. Ook is er in Nazareth een kerk gewijd aan de Heilige Jozef. Onder de kerk lag een kelder, dat was, volgens een verklaring uit de 17e eeuw, de werkplaats van Jozef.

Het uitzicht van Jesus.

Hoe Jesus er werkelijk uitzag zou men kunnen afleiden aan de gelaatstrekken van de bewoners van het huidige Oosten: grote donkere ogen, diep, vol medegevoel en stemming. Jesus kleding moet de traditionele geweest zijn: een mouwloos kleed, bedekt door een tweede, sandalen en een staf. De hoofdbedekking moet een witte doek geweest zijn, gelijkend op de Arabische keffije van vandaag, op zijn plaats gehouden door een koord. Aangezien Jesus zonder tolk met vreemdelingen als Pilatus kon spreken mogen we aannemen dat hij een zekere kennis van het Grieks bezat. Jesus sprak in het dagelijks leven Aramees en zei zijn gebeden in het Hebreeuws. Van Jesus wordt nergens verteld dat hij lacht, maar hij huilde om Jeruzalem en ook bij de dood van Lazarus.

Mijn eerste post

Jezus levensverhaal in Israël

Lectori Salutem,

Ik ben in 2012 op bezoek geweest in het land, waar Jesus geboren is, waar Hij samen met zijn ouders gewoond heeft en waar Hij gestorven is.

De aanleiding voor deze reis was mijn verlangen om wat meer over het leven van Jesus te weten te komen. Daarbij had ik de hulp van de evangelisten en van een zeer kundige Nederlandse gids, die in het Heilige Land woont. Het bezoek aan Israël dit jaar heeft mijn geloof sterk verrijkt, omdat ik nu beter begrijp wat een grandioos Goddelijk geschenk we hebben gekregen. De platen komen uit het boek ” In de voetstappen van Jesus ” van W.E. Pax, gewezen directeur van het Instituut voor Bijbelonderzoek in Jeruzalem en de tekst is aangevuld met eigen foto’s. Uiteraard dienen we ons eerst te oriënteren op de kaart van Israël.

Belangrijke Plaatsen wel aangegeven

 • Tiberias, ligt aan het meer
 • Het meer van Galilea
 • De Jordaan
 • Nazareth, Ten Z.W. van het Meer
 • Jeruzalem, Ten N.W. van de Dode Zee
 • Betlehem. Ten N.W. van de Dode Zee

Plaatsen niet op deze kaart.

 • Tabgha N.W. kust Meer
 • Bethsaida Ten N. Meer
 • Caesarea Aan de kust ten Z . Meer
 • Yardenit Aan het meer uiterste Z.
 • Berg Karmel. Vanaf Haifa in het N.
 • Cana Ten N.van Nazareth
 • Kafarnaum Op de N. kust van het Meer
 • Berg Tabor. In het N. van Israël
 • Daboeriah Aan de voet van de berg Tabor
 • Betfage. Bij Jeruzalem
 • Betanie. Bij Jeruzalem
 • Jericho. Ten N. van de Dode Zee