http://kerkengeloof.wordpress.com

Servietenorde 61

Religieuze bedelorde die in 1233 die op grond van een gezamelijk Maria-visioen werd opgericht.

Religieuze bedelorde die in 1233 die op grond van een gezamelijk Maria-visioen werd opgericht.

Geef een reactie