http://kerkengeloof.wordpress.com

Mattias Apostel 92

Plaatsvervanger van Judas die ontrouw werd. Door loting aangewezen. Toegevoegd aan de groep van elf apostelen.

Plaatsvervanger van Judas die ontrouw werd.
Door loting aangewezen. Toegevoegd aan de groep van elf apostelen.

Geef een reactie