http://kerkengeloof.wordpress.com

Maria bezoek 101

Onmiddellijk na de boodschap van de Engel Gabriël gaat Maria naar haar nicht Elisabeth

Onmiddellijk na de boodschap van de Engel Gabriël gaat Maria naar haar nicht Elisabeth

Geef een reactie