http://kerkengeloof.wordpress.com

Justinus Filosoof 102

Justinus werd rond het jaar 100 geboren in Palestina Hij was Filosoof en martelaar

Justinus werd rond het jaar 100 geboren in Palestina
Hij was Filosoof en martelaar

Geef een reactie