http://kerkengeloof.wordpress.com

Barnabas 107

Leider van het vroege Christendom uit Cyprus. Hij verkocht zijn akker en gaf de opbrengst aan de apostelen van Jeruzalem.

Leider van het vroege Christendom uit Cyprus.
Hij verkocht zijn akker en gaf de opbrengst aan de apostelen van Jeruzalem.

Geef een reactie