http://kerkengeloof.wordpress.com

Martelaren van de Romeinse Kerk 121

Martelaren die slachtoffer werden onder keizer Nero. Zij werden o.a. als vuurtoorts levend verbrand

Martelaren die slachtoffer werden onder keizer Nero. Zij werden o.a. als vuurtoorts levend verbrand

Geef een reactie