http://kerkengeloof.wordpress.com

O.L. Vrouw van Smarten 169

Maria wordt hier rouwend afgebeeld bedroefd om haar aan het kruis gestorven zoon Jezus

Maria wordt hier rouwend afgebeeld bedroefd om haar aan het kruis gestorven zoon Jezus

Geef een reactie