http://kerkengeloof.wordpress.com

Cornelius en Cyprianus 170

H. Cornelius was paus van 251 tot 253 Hij bestreed de leer van Novatianus. Cyprianus heeft geholpen het gezag te handhaven

H. Cornelius was paus van 251 tot 253 Hij bestreed de leer van Novatianus. Cyprianus heeft geholpen het gezag te handhaven

Geef een reactie