http://kerkengeloof.wordpress.com

Martelaren van Gorcum 125

Negentien geestelijken die om hun geloof door de Watergeuzen in 1572 zijn vermoord in Den Briel

Negentien geestelijken die om hun geloof door de Watergeuzen in 1572 zijn vermoord in Den Briel

Geef een reactie