http://kerkengeloof.wordpress.com

Titus 224

H. Titus was een leerling en steun voor de Apostel Paulus. Overleden in 105 op Kreta Hij was ook bisschop van Efeze

H. Titus was een leerling en steun voor de Apostel Paulus. Overleden in 105 op Kreta
Hij was ook bisschop van Efeze

Geef een reactie