http://kerkengeloof.wordpress.com

Petrus Chrysologus 138

Petrus Chrysologus was aartsbisschop van Ravenna. In 1729 verhief paus Benedictus XIII hem tot kerkleraar.

Petrus Chrysologus was aartsbisschop van Ravenna. In 1729 verhief paus Benedictus XIII hem tot kerkleraar.

Geef een reactie