http://kerkengeloof.wordpress.com

Paulus brief aan de Romeinen Rom. 16

Ik beveel onze zuster Febe bij u aan, die in dienst staat van de gemeente in Kenchreeën. Ontvang haar in de naam van de Heer, op een wijze die bij de heiligen past. En sta haar bij wanneer ze uw hulp ergens voor nodig heeft, want ze is velen tot steun geweest, ook mij. GroetMeer lezen over “Paulus brief aan de Romeinen Rom. 16”

Paulus brief aan de Romeinen Rom. 15

Wij, de sterken, moeten de zwakken in hun kwetsbaarheid helpen en niet ons eigen belang dienen. Laat ieder van ons zich richten op het belang van de ander, op wat goed en opbouwend voor hem is. Ook Christus zocht niet zijn eigen belang; integendeel, er staat geschreven: ‘De smaad van wie u smaadt, is opMeer lezen over “Paulus brief aan de Romeinen Rom. 15”

Paulus brief aan de Romeinen Rom. 14

Aanvaard elkaar, zoals Christus u heeft aanvaard Aanvaard mensen met een zwak geloof zonder hun overtuiging te bestrijden. De een gelooft dat hij alles mag eten, maar iemand die een zwak geloof heeft eet alleen groenten. Wie alles eet mag niet neerzien op iemand die dat niet doet, en wie niet alles eet mag geenMeer lezen over “Paulus brief aan de Romeinen Rom. 14”

Paulus brief aan de Romeinen Rom. 13

Iedereen moet het gezag van de overheid erkennen, want er is geen gezag dat niet van God komt; ook het huidige gezag is door God ingesteld. Wie zich tegen dit gezag verzet, verzet zich dus tegen een instelling van God, en wie dat doet roept over zichzelf zijn veroordeling af. Wie doet wat goed isMeer lezen over “Paulus brief aan de Romeinen Rom. 13”

Paulus brief aan de Romeinen Rom. 12

Leef volgens de wil van God Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en Godwelgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen,Meer lezen over “Paulus brief aan de Romeinen Rom. 12”

Paulus brief aan de Romeinen Rom. 11

Israëls redding bescheidenheid voor de heidenen Dan is nu mijn vraag: heeft God zijn volk soms verstoten? Beslist niet. Ik ben immers zelf een Israëliet, een nakomeling van Abraham, afkomstig uit de stam Benjamin. God heeft zijn volk, dat hij al van tevoren uitgekozen heeft, niet verstoten. Of weet u niet wat de Schrift overMeer lezen over “Paulus brief aan de Romeinen Rom. 11”

Paulus brief aan de Romeinen Rom. 10

Broeders en zusters, ik wens uit de grond van mijn hart en bid tot God dat ze zullen worden gered. Ik kan van hen getuigen dat ze God vol toewijding dienen, maar het ontbreekt hun aan inzicht. Omdat ze Gods gerechtigheid niet kennen, proberen ze hun eigen gerechtigheid te laten gelden en verlaten ze zichMeer lezen over “Paulus brief aan de Romeinen Rom. 10”

Paulus brief aan de Romeinen Rom. 9

De trouw en de barmhartigheid van God Omdat ik één ben met Christus spreek ik de waarheid, en mijn geweten, geleid door de heilige Geest, is mijn getuige dat ik niet lieg: ik ben diep bedroefd en wordt voortdurend door verdriet gekweld. Omwille van mijn volksgenoten, de broeders en zusters met wie ik mijn afkomstMeer lezen over “Paulus brief aan de Romeinen Rom. 9”

Paulus brief aan de Romeinen Rom. 8

Leven door de Geest Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood. Waartoe de wet niet in staat was, machteloos als hij was door de menselijke natuur, dat heeft GodMeer lezen over “Paulus brief aan de Romeinen Rom. 8”

Paulus brief aan de Romeinen Rom. 7

7 Weet u dan niet, broeders en zusters-ik spreek immers tot mensen die de wet kennen-, dat de wet alleen gezag over een mens heeft zolang hij leeft? Een getrouwde vrouw is door de wet gebonden aan haar man zolang hij leeft, maar wanneer hij sterft is zij van deze verplichting ontslagen. Als ze zich zolangMeer lezen over “Paulus brief aan de Romeinen Rom. 7”