http://kerkengeloof.wordpress.com

Zeventiende zondag door het jaar

EERSTE LEZING                                  Gen. 18, 20-32 Laat mijn Heer niet kwaad worden, als ik spreek. Uit het boek Genesis . In die dagen zei de HEER: “Luid stijgt de roep om wraak uit Sodom en Gomorra op! Uitermate zwaar is hun zonde! Ik ga naar beneden om te zien, of hun daden werkelijk overeenstemmen met deMeer lezen over “Zeventiende zondag door het jaar”

HH. Joachim en Anna, ouders van de H. Maagd Maria

EERSTE LEZING                                  Ex. 20, 1-17 De Wet werd door Mozes gegeven. Uit het boek Exodus . In die dagen sprak God al de woorden die hier volgen: “Ik ben de HEER uw God, die u heb weggeleid uit Egypte, het slavenhuis. Gij zult geen andere goden hebben, ten koste van Mij. Gij zult geen godenbeeldenMeer lezen over “HH. Joachim en Anna, ouders van de H. Maagd Maria”

Donderdag H. Jakobus, apostel

EERSTE LEZING                                II  Kor. 4, 7-15 Altijd dragen wij het sterven van Jezus in ons lichaam mee. Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte Broeders en zusters, Wij dragen een schat in aarden potten; duidelijk blijkt dat die overgrote kracht van God komt en niet van ons. WijMeer lezen over “Donderdag H. Jakobus, apostel”

Maandag H. Maria Magdalena

EERSTE LEZING                                    Hoogl. 3, 1-4a Ik vond mijn zielsbeminde ! Uit het Hooglied Zo spreekt de bruid; “Des nachts op mijn bed zoek ik mijn zielsbeminde, maar hoe ik ook zoek, ik vind hem niet. “Ik sta op, doorkruis de stad, zoek op pleinen en in straten naar mijn zielsbeminde, maar hoe ik ook zoek,Meer lezen over “Maandag H. Maria Magdalena”

Zestiende zondag door het jaar

EERSTE LEZING                             Gen. 18, 1-10a Heer, ga uw dienaar niet voorbij. Uit het boek Genesis . In die dagen verscheen de HEER aan Abraham bij de eik van Mamre, terwijl hij op het heetst van de dag bij de ingang van zijn tent zat. Hij sloeg zijn ogen op en zag plotseling drie mannen voorMeer lezen over “Zestiende zondag door het jaar”

Vijftiende week door het jaar Vrijdag

EERSTE LEZING                                    Ex. 11, 10-12,14 In de avondschemering moet gij het lam slachten ; als Ik het bloed aan uw huizen zie, zal Ik u voorbijgaan. Uit het boek Exodus In die dagen verrichtten Mozes en Aäron vele wonderen voor Farao, maar de HEER maakte Farao halsstarrig; hij liet de Israëlieten niet uit zijn landMeer lezen over “Vijftiende week door het jaar Vrijdag”

Woensdag in de vijftiende week door het jaar

Uitnodiging Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor het dagelijks lezen van het Evangelie? Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord. Iedere dag beschikbaar. Overweging Het brandende braambos staat alMeer lezen over “Woensdag in de vijftiende week door het jaar”

Vijftiende zondag door het jaar

EERSTE LEZING Deut. 30, 10-14 Het woord is dicht bij u. Gij kunt het volbrengen. Uit het boek Deuteronomium . In die dagen sprak Mozes tot het volk: “Als gij de stem van de HEER uw God hoort, dan moet ge Hem gehoorzamen en alle geboden en voorschriften onderhouden, die in dit wetboek staan opgetekend;Meer lezen over “Vijftiende zondag door het jaar”

Veertiende zondag door het jaar

EERSTE LEZING                  Jes. 66, 10-14c Als een rivier leid Ik de vrede naar haar toe. Uit de profeet Jesaja . Verheugt u met Jeruzalem, en juicht over haar, allen die haar liefhebben! Neemt deel aan haar vreugde, allen die over haar treuren! En laat u tot verzadiging toe zogen aan haar borsten vol troost, enMeer lezen over “Veertiende zondag door het jaar”