http://kerkengeloof.wordpress.com

Zeventiende zondag door het jaar

EERSTE LEZING                                  Gen. 18, 20-32 Laat mijn Heer niet kwaad worden, als ik spreek. Uit het boek Genesis . In die dagen zei de HEER: “Luid stijgt de roep om wraak uit Sodom en Gomorra op! Uitermate zwaar is hun zonde! Ik ga naar beneden om te zien, of hun daden werkelijk overeenstemmen met deMeer lezen over “Zeventiende zondag door het jaar”

HH. Joachim en Anna, ouders van de H. Maagd Maria

EERSTE LEZING                                  Ex. 20, 1-17 De Wet werd door Mozes gegeven. Uit het boek Exodus . In die dagen sprak God al de woorden die hier volgen: “Ik ben de HEER uw God, die u heb weggeleid uit Egypte, het slavenhuis. Gij zult geen andere goden hebben, ten koste van Mij. Gij zult geen godenbeeldenMeer lezen over “HH. Joachim en Anna, ouders van de H. Maagd Maria”

Donderdag H. Jakobus, apostel

EERSTE LEZING                                II  Kor. 4, 7-15 Altijd dragen wij het sterven van Jezus in ons lichaam mee. Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte Broeders en zusters, Wij dragen een schat in aarden potten; duidelijk blijkt dat die overgrote kracht van God komt en niet van ons. WijMeer lezen over “Donderdag H. Jakobus, apostel”

Maandag H. Maria Magdalena

EERSTE LEZING                                    Hoogl. 3, 1-4a Ik vond mijn zielsbeminde ! Uit het Hooglied Zo spreekt de bruid; “Des nachts op mijn bed zoek ik mijn zielsbeminde, maar hoe ik ook zoek, ik vind hem niet. “Ik sta op, doorkruis de stad, zoek op pleinen en in straten naar mijn zielsbeminde, maar hoe ik ook zoek,Meer lezen over “Maandag H. Maria Magdalena”

Zestiende zondag door het jaar

EERSTE LEZING                             Gen. 18, 1-10a Heer, ga uw dienaar niet voorbij. Uit het boek Genesis . In die dagen verscheen de HEER aan Abraham bij de eik van Mamre, terwijl hij op het heetst van de dag bij de ingang van zijn tent zat. Hij sloeg zijn ogen op en zag plotseling drie mannen voorMeer lezen over “Zestiende zondag door het jaar”

Vijftiende week door het jaar Vrijdag

EERSTE LEZING                                    Ex. 11, 10-12,14 In de avondschemering moet gij het lam slachten ; als Ik het bloed aan uw huizen zie, zal Ik u voorbijgaan. Uit het boek Exodus In die dagen verrichtten Mozes en Aäron vele wonderen voor Farao, maar de HEER maakte Farao halsstarrig; hij liet de Israëlieten niet uit zijn landMeer lezen over “Vijftiende week door het jaar Vrijdag”

Vijftiende week door het jaar Donderdag

EERSTE LEZING                               Ex. 3, 13-20 Ik ben die is. Hij-is zendt mij tot u. Uit het boek Exodus . Toen Mozes de stem van God had gehoord in het vuur dat opvlamde uit een doornstruik, sprak hij opnieuw tot God: “Als ik nu bij de Israëlieten kom en hun zeg: De God van uw vaderenMeer lezen over “Vijftiende week door het jaar Donderdag”

Vijftiende week door het jaar Woensdag

EERSTE LEZING                              Ex. 3, 1-6. 9-12 De engel des Heren verscheen in een vuur dat opvlamde uit een doornstruik. Uit het boek Exodus . In die dagen hoedde Mozes de kudde van zijn schoonvader Jitro, de priester van Midjan. Eens dreef hij de kudde tot ver in de woestijn en kwam hij bij de bergMeer lezen over “Vijftiende week door het jaar Woensdag”

Vijftiende zondag door het jaar

EERSTE LEZING Deut. 30, 10-14 Het woord is dicht bij u. Gij kunt het volbrengen. Uit het boek Deuteronomium . In die dagen sprak Mozes tot het volk: “Als gij de stem van de HEER uw God hoort, dan moet ge Hem gehoorzamen en alle geboden en voorschriften onderhouden, die in dit wetboek staan opgetekend;Meer lezen over “Vijftiende zondag door het jaar”