http://kerkengeloof.wordpress.com

Dinsdag in de dertigste week

Uitnodiging Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor het dagelijks lezen van het Evangelie? Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord. Elke dag ter beschikking Overweging De schepping is onvolmaakt:Meer lezen over “Dinsdag in de dertigste week”

Tuesday in the thirtieth week of the year

Invitation May I hereby draw your attention to the daily reading of the Gospel? This invitation wants to share with you the joy of the Gospel. Everyone, no one excepted, can experience this joy by opening his heart to the healing effect of God’s word. Available every day Consideration Creation is imperfectly: ordered from within,Meer lezen over “Tuesday in the thirtieth week of the year”

Maandag in de dertigste week van het jaar

Uitnodiging Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor het dagelijks lezen van het Evangelie? Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord. Elke dag ter beschikking Overweging Na het beschrijven vanMeer lezen over “Maandag in de dertigste week van het jaar”

Monday in the thirtieth week of the year

Invitation May I hereby draw your attention to the daily reading of the Gospel? This invitation wants to share with you the joy of the Gospel. Everyone, no one excepted, can experience this joy by opening his heart to the healing effect of God’s word. Available every day CONSIDERATION After describing the ‘life according toMeer lezen over “Monday in the thirtieth week of the year”

Thirtieth sunday through the year

Invitation May I hereby draw your attention to the daily reading of the Gospel? This invitation wants to share with You the joy of the Gospel. Everyone, no one excepted, can experience that joy by opening their hearts to the healing power of God’s word. Available every day.   Opening word The gospel reminds usMeer lezen over “Thirtieth sunday through the year”

Zaterdag – HH. Simon en Judas, apostelen

Simon de IJveraar en Judas Thaddeus waren apostelen. Samen doopten zij, in Perzië meer dan 60.000 mensen, waaronder ook een koning Uitnodiging Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor het dagelijks lezen van het Evangelie? Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren doorMeer lezen over “Zaterdag – HH. Simon en Judas, apostelen”

Saturday – Saints Simon and Judas, apostles

Simon the Zealot and Judas Thaddeus were apostles. Together they baptised, in Persia more than 60,000 people, including a king Invitation May I hereby draw your attention to the daily reading of the Gospel? This invitation wants to share with you the joy of the Gospel. of the Gospel. Everyone, no one excepted, can experienceMeer lezen over “Saturday – Saints Simon and Judas, apostles”

Vrijdag in de negenentwintigste week

Uitnodiging Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor het dagelijks lezen van het Evangelie? Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord. Elke dag ter beschikking Overweging EERSTE LEZING    Meer lezen over “Vrijdag in de negenentwintigste week”

Friday in the twenty- ninth week through the year

INVITATION May I hereby draw your attention to the daily reading of the Gospel? This invitation wants to share with you the joy of the Gospel. Everyone, no one excepted, can experience this joy by opening his heart to the healing effect of God’s word. Available every day CONSIDERATION This gospel reading provides a penetratingMeer lezen over “Friday in the twenty- ninth week through the year”

Donderdag in de negenentwintigste week

Uitnodiging Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor het dagelijks lezen van het Evangelie? Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord. Elke dag ter beschikking Overweging Christenen zijn vrije mensen.Meer lezen over “Donderdag in de negenentwintigste week”