http://kerkengeloof.wordpress.com

Paulus eerste brief aan Timoteüs 1 Tim. 2

2 Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt, dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken. Bid voor alle koningen en gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid en waardigheid. Dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze redder, die wil dat alleMeer lezen over “Paulus eerste brief aan Timoteüs 1 Tim. 2”

Paulus eerste brief aan Timoteüs 1 Tim. 1

Inleiding. Timoteüs was een jonge christen uit Klein Azië. Hij was de zoon van een Joodse moeder en een Griekse vader. Hij werd een belangrijke medewerker in het missionaire werk van Paulus. Deze pastorale brief is op de eerste plaats een waarschuwing tegen het geven van verkeerde voorlichting in de kerk. In het kort wordtMeer lezen over “Paulus eerste brief aan Timoteüs 1 Tim. 1”

Paulus 2e brief aan de Tessalonicenzen 2 Tes 3

3 Doe uw dagelijks werk Voor het overige, broeders en zusters, bid voor ons. Bid dat het woord van de Heer zich elders even snel verspreidt en evenzeer geprezen wordt als bij u. Bid ook dat wij worden behoed voor slechte en kwaadaardige mensen, want niet iedereen is betrouwbaar. Maar de Heer is trouw, hijMeer lezen over “Paulus 2e brief aan de Tessalonicenzen 2 Tes 3”

Paulus 2de brief aan de Tessalonicenzen 2 Tes 2

2 Wat voorafgaat aan de komst van de Heer Broeders en zusters, over de komst van onze Heer Jezus Christus en het tijdstip waarop we met hem worden verenigd, zeggen we u: verlies niet meteen uw verstand en raak niet in paniek wanneer een profetie, een uitspraak of een brief die door ons zou zijnMeer lezen over “Paulus 2de brief aan de Tessalonicenzen 2 Tes 2”

Paulus 2de brief aan de Tessalonicenzen 2 Tes1

1 Van Paulus, Silvanus en Timoteüs. Aan de gemeente in Tessalonica, die toebehoort aan God, onze Vader, en de Heer Jezus Christus. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en de Heer Jezus Christus. Lijden voor het koninkrijk van God Broeders en zusters, wij moeten God altijd voor u danken. Het past onsMeer lezen over “Paulus 2de brief aan de Tessalonicenzen 2 Tes1”

Paulus 1ste brief aan de Tessalonicenzen 1 Tes 5

5 Broeders en zusters, ik hoef u niet te schrijven over het moment waarop dit zal gebeuren, want u weet zelf maar al te goed dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. Als de mensen zeggen dat er vrede en veiligheid is, worden ze plotseling getroffen door de ondergang,Meer lezen over “Paulus 1ste brief aan de Tessalonicenzen 1 Tes 5”

Paulus 1ste brief aan de Tessalonicenzen 1 Tes 4

4 Aansporingen  Broeders en zusters, in naam van de Heer Jezus vragen we u met klem te leven zoals wij het u hebben geleerd, dus zo dat het God behaagt. U doet dat al, maar wij sporen u aan het nog veel meer te doen. U kent de voorschriften die wij u op gezag vanMeer lezen over “Paulus 1ste brief aan de Tessalonicenzen 1 Tes 4”

Paulus 1ste brief aan de Tessalonicenzen 1 Tes 3

3 Omdat we het niet langer uithielden, besloten we Timoteüs naar u toe te sturen, onze broeder en Gods medewerker in de verkondiging van het evangelie voor Christus. Zelf bleven we in Athene achter. Timoteüs moest u sterken en aanmoedigen in het geloof, zodat u zich niet uit het veld zou laten slaan door deMeer lezen over “Paulus 1ste brief aan de Tessalonicenzen 1 Tes 3”

Paulus 1ste brief aan de Tessalonicenzen 1 Tes 2

2 Bezoek aan Tessalonica U weet zelf, broeders en zusters, dat ons bezoek aan u niet tevergeefs is geweest. Ondanks de mishandelingen en beledigingen die wij, zoals u bekend is, in Filippi te verduren hadden, vonden we in vertrouwen op onze God de moed u bekend te maken met zijn evangelie. Daarvoor hebben we onsMeer lezen over “Paulus 1ste brief aan de Tessalonicenzen 1 Tes 2”

Paulus 1ste brief aan de Tessalonicenzen 1 Tes 1

Inleiding Tessalonica was de hoofdstad van de Romeinse provincie Macedonië, het noorden van Griekenland. Paulus stichtte er een christelijke gemeente, die voornamelijk bestond uit niet-Joden. Vrij algemeen wordt aangenomen, dat Paulus de gemeente van Tessalonica stichtte in het jaar 49 n.Chr. en dat hij de brief schreef rond het jaar 50 in Korinte. Daarmee isMeer lezen over “Paulus 1ste brief aan de Tessalonicenzen 1 Tes 1”