http://kerkengeloof.wordpress.com

Woensdag KERSTMIS GEBOORTE VAN DE HEER

Openingswoord Zalig Kerstfeest! Dat wensen we elkaar. Op dit hoogfeest vieren we met zo velen op deze wereld dat God onder ons geboren wordt als en in een mensenkind. Midden in de duistere nacht is God ons komen bezoeken. Met herders en engelen mogen wij Hem loven en danken, jubelen van vreugde om het heilMeer lezen over “Woensdag KERSTMIS GEBOORTE VAN DE HEER”

Dinsdag vierde week van de advent

Overweging Van oudsher is God bekommerd om de toekomst van zijn volk. Met dat volk wil Hij optrekken doorheen de tijden. Niet een stenen tempel wordt het teken van zijn aanwezigheid, maar wel de belofte van een nageslacht voor David. Dat nageslacht zal met God verbonden zijn zoals een vader en zijn zoon met elkaarMeer lezen over “Dinsdag vierde week van de advent”

Zaterdag op de derde dag van de Kerstnoveen

  Overweging Het Hooglied bevat enkele gelijklopende lijnen met het evangelie. De heuvels uit het Hooglied corresponderen met het bergland in het evangelie. De gazelle en het hert roepen de spoed van de reis af. De geliefde die nabij komt zal in het evangelie de Heer zelf zijn. Moeten wij de woorden ‘Zalig zij dieMeer lezen over “Zaterdag op de derde dag van de Kerstnoveen”

Vrijdag derde week van de advent

Overweging Het verhaal van de boodschap aan Maria loopt parallel met het evangelie van gisteren, maar vertoont enkele betekenisvolle verschillen. Gisteren het plechtige en statige interieur van de tempel, het somptueuze decor vanJeruzalem als achtergrond. Vandaag: het onbeduidende Galilea, zelfs niet gekend in het Oude Testament. Misprezen kleine provincie omdat gelovigen en heidenen er samenMeer lezen over “Vrijdag derde week van de advent”

Donderdag derde week van de advent

Overweging Simson en Johannes de Doper zijn een godsgeschenk: voor hun ouders, maar nog veel meer voor het volk van Israël. Beiden zijn ze er gekomen op het initiatief van God. Hun oorsprong ligt veel verder dan bij een menselijk initiatief. In hen wordt zichtbaar dat God zich de redding van zijn volk sterk aantrekt.Meer lezen over “Donderdag derde week van de advent”

Maandag Maria onbevlekt ontvangen

Overweging Rond Kerstmis ligt een snoer van feesten waar Maria wordt gevierd. Maar ze staat nooit alleen: ze draagt het Kind om het te tonen aan de wereld. Dat is het echte beeld van Maria: de icoon van de Moeder met het Kind. De levende Heer, Gods zoon die mens geworden is, kan niet zonderMeer lezen over “Maandag Maria onbevlekt ontvangen”

Donderdag eerste week van de advent

Overweging Het gebed helpt ons te ontdekken wat God van ons wil. Maar daarbij stopt het niet. God kijkt niet alleen naar ons op de momenten waarop we bidden. Hij kijkt naar alle momenten van onze dagen. God maakt niet alleen duidelijk wat Hij van ons wil, Hij stuurt ons ook uit om dat teMeer lezen over “Donderdag eerste week van de advent”

Eerste zondag van de advent

EERSTE LEZING                                    Jes. 2, 1-5De Heer verzamelt alle volkeren in de eeuwige vrede van het Rijk van God. Uit de Profeet Jesaja Visioen van Jesaja, de zoon van Amos,over Juda en Jeruzalem.Op het einde der dagenzal de berg waarop de tempel van de HEER staat,oprijzen boven alle bergenen uitsteken boven alle heuvels.Alle volkeren zullen erheenMeer lezen over “Eerste zondag van de advent”