Archive for november, 2013

Overweging Vandaag en morgen lezen we uit het apocalyptisch deel van Daniël. De twee lezingen maken één geheel uit. Vandaag is er het visioen; morgen de uitleg. Het is voor ons niet zo belangrijk al deze dieren en horens te identificeren in historische koningen. De bedoeling van de auteur is al te duidelijk. Hij leeft […]


Overweging Het Rijk Gods is nabij: het wordt reeds nu, op aarde, opgebouwd. Zijn wij gericht op de toekomst die God ons aanzegt? Wachten wij passief op wat komen gaat, of bouwen wij naar godsvrucht en vermogen aan Gods rijk? Wij kunnen, te beginnen met vandaag, God vragen ons bij te staan en te leiden […]


EERSTE LEZING                                           2 Sam. 5, 1-3 Zij zalfden David tot koning over Israël. Uit het tweede boek Samuël In die dagen begaven alle stammen van Israël zich naar David in Hebron en zeiden: “Hier zijn wij, uw eigen vlees en bloed. Vroeger al, toen Saul nog over ons regeerde, was u degene die de troepen […]


Overweging De auteur van Wijsheid, die in Egypte verblijft, houdt eraan op het einde van zijn boek de triomfantelijke uittocht en de plagen die eraan voorafgingen te beschrijven. Zo onderlijnt hij de superioriteit van het joodse volk op Egypte. De lezing van vandaag kiest daar twee stukken uit: de dood van de Egyptische eerstgeborenen, en […]


Overweging De auteur worstelt met het probleem van de vergelding die in dit leven uitblijft. De goddelozen gaat het vaak goed , en de vromen worden niet beloond. We vinden deze problematiek ook in vele psalmen, en in het boek Job. Alleen het geloof in het eeuwig leven kan hierin licht brengen. Hoe groot het […]


Overweging In de gemeente van Rome duiken spanningen op, die ook in de Kerk van onze dagen herkenbaar zijn. Sommigen beleven het geloof volgens strenge regels en voelen zich ontdaan wanneer anderen meer vrijheid nemen. Anderen interpreteren deze regels dan weer anders of besteden er niet veel aandacht aan. Weer anderen stonden boven dit soort […]


EERSTE LEZING                                                    Wijsh. 11,22-12,2 Gij ontfermt U over allen, omdat Gij houdt van alles wat bestaat. Uit het boek Wijsheid Heer, heel de aarde is voor U als een stofje op de weegschaal, als een vroege dauwdruppel die neervalt op aarde. Maar Gij ontfermt U over allen, want Gij vermoogt alles; en Gij let niet […]