http://kerkengeloof.wordpress.com

Maandag vierde week in de veertigdagentijd

Overweging Vandaag breekt de tijd van Johannes aan, voor vele weken. We beluisteren een typisch Johanneisch verhaal met een dubbele bodem: de genezing van een zieke. De fysische genezing verwijst naar het diepere, het geestelijke. Geloof wekt leven, maar niet alleen lichamelijk, ook geestelijk: het schenkt het onvergankelijk leven. In vers 48 wordt duidelijk datMeer lezen over “Maandag vierde week in de veertigdagentijd”

Vierde zondag in de veertigdagentijd

Openingswoord Vandaag leert de Schrift ons Jezus kennen als Licht voor de mens en de wereld. Dat is Hij voor ieder van ons. Dat is Hij bijzonder ook voor allen die zich voorbereiden om in de paasnacht de initiatiesacramenten te ontvangen van doop, vormsel en eucharistie: dan zullen zij van de paaskaars het Licht vanMeer lezen over “Vierde zondag in de veertigdagentijd”

Zaterdag derde week van de veertigdagentijd

Overweging Ontferm U: zo klinkt de aanhef van psalm 51. Kerkelijk wordt hij gebeden als het ware onder het kruis, in de nabijheid van de doorboorde, in eenheid met zijn voltrokken offergebed. Psalm voor de veertigdagentijd, psalm voor elke dag en voor alle tijden. Volgens de Regel van Benedictus (6de eeuw) bidden we die psalmMeer lezen over “Zaterdag derde week van de veertigdagentijd”

Vrijdag derde week in de veertigdagentijd

Overweging Christus volgen is Hem volgen én in zijn totale liefde en overgave aan de Vader, én in zijn gegeven-zijn aan de medemens. Dit stukje evangelie – een pareltje – drukt voor ons blijvend uit wat wezenlijk christelijk is. Het is een gevaarlijke en eeuwenlange bekoring voor de christenen om deze twee te scheiden. ZeMeer lezen over “Vrijdag derde week in de veertigdagentijd”

Donderdag derde week in de veertigdagentijd

Overweging Luister heden naar de stem van de Heer en wees niet halsstarrig. Zo klinkt het refrein van de antwoordpsalm. Die psalm verwijst in de eerste plaats naar de woestijn en naar de onwil van het volk. Dit thema kenmerkt niet alleen de woestijntocht, maar wordt telkens overgenomen door de profeten zoals vandaag Jeremia: ‘ZeMeer lezen over “Donderdag derde week in de veertigdagentijd”

Dinsdag Aankondiging van de Heer. Maria Boodschap

Overweging De verering van, en het bidden tot de moeder van de Heer kunnen niets anders zijn dan een antwoorden op Gods woord over Maria, een waarderen van de rol die haar toebedeeld werd in de zending van haar Zoon. Die zending beoogt het heil, het diepe geluk van de mens en de mensheid, heling,Meer lezen over “Dinsdag Aankondiging van de Heer. Maria Boodschap”

Maandag derde week veertigdagentijd

Overweging Christus komt in zijn vaderstad Nazareth, maar zijn eigen stadsgenoten stoten Hem uit de stad en willen Hem zelfs doden. Geen profeet, zegt Jezus, wordt aanvaard in zijn eigen vaderstad. Dit is een zeer scherpe terechtwijzing en zij wordt nog versterkt door de verwijzing naar Elia en naar Naäman, waar het heil naar deMeer lezen over “Maandag derde week veertigdagentijd”

Derde zondag in de veertigdagentijd

Openingswoord Ontmoetingen met medemensen kunnen soms echt deugd doen. We komen op verhaal bij goede vrienden, we beleven fijne momenten in het gezelschap van familie of leren nieuwe mensen kennen in een gesprek. In het evangelie kruist een Samaritaanse het pad van Jezus bij de bron. Deze ontmoeting zal haar hele leven veranderen. Ze leertMeer lezen over “Derde zondag in de veertigdagentijd”

Zaterdag van de tweede week in de veertigdagentijd

Overweging Welke God is als Gij, die de schuld vergeeft, lezen we bij profeet Micha. Gods toorn blijft niet duren. De Vader uit de parabel is een beeld voor God. We doen er verkeerd aan in de figuur van de verloren zoon alleen de mensen te zien die terugkeren van hun zondige wegen. Wanneer wijMeer lezen over “Zaterdag van de tweede week in de veertigdagentijd”

Vrijdag tweede week in de veertigdagentijd

Overweging Het beeld vanJozef als voorafbeelding van Jezus is niet zo ver gezocht en sinds de kerkvaders steeds herhaald. Jozef is de geliefde zoon van zijn vader. Hij wordt naar zijn broeders gestuurd maar door hen gehaat en verkocht voor zilver. Achteraf redt hij hen van de dood. Ook de parabel van het evangelie isMeer lezen over “Vrijdag tweede week in de veertigdagentijd”