http://kerkengeloof.wordpress.com

Donderdag Marteldood van de H. Johannes de Doper

EERSTE LEZING                                     Jer. 1,17-19 Zeg tot het volk alles wat Ik u opdraag. Laat u door hen niet afschrikken. Uit de Profeet Jeremia In die dagen kwam het woord van de Heer tot mij: “Omgord uw lenden; sta op en zeg tot het volk alles wat Ik u opdraag. “Laat u door hen niet afschrikken;Meer lezen over “Donderdag Marteldood van de H. Johannes de Doper”

EENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

EERSTE LEZING                                  Jes. 66, 18-21 Zij brengen uit alle volken uw broeders en zusters bijeen. Uit de profeet Jesaja Dit zegt de HEER: “Ik ken hun werken en hun gedachten, Ik ga alle volkeren en talen bijeenroepen en zij zullen komen en mijn glorie aanschouwen. Voor hun ogen zal Ik tekenen verrichten. Die gespaard geblevenMeer lezen over “EENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR”

Zaterdag H. Bartholomeüs, apostel

EERSTE LEZING                                     Apok. 21, 9b-14 Op de grondstenen stonden de namen van de twaalf apostelen van het Lam. Uit de Openbaring van de heilige apostel Johannes . Een engel kwam naar mij toe en zei: “Kom! Ik zal u de Bruid van het Lam tonen.” En hij bracht mij in de geest op een zeerMeer lezen over “Zaterdag H. Bartholomeüs, apostel”

Twintigste zondag door het jaar

EERSTE  LEZING                                 Jer. 38, 4-6.8-10 Ik ben geboren als een man met wie de hele wereld wil twisten. Uit de profeet Jeremia In die dagen zeiden de edelen tot de koning: “Laat die profeet Jeremia ter dood brengen. Door zijn woorden ontmoedigt hij de soldaten die nog in de stad zijn en de hele bevolking.Meer lezen over “Twintigste zondag door het jaar”

Negentiende zondag door het jaar

EERSTE  LEZING                                          Wijsh. 18, 6-9 De straf die gij onze vijanden deed ondergaan, werd voor ons, uitverkorenen, een zege. Uit het boek Wijsheid De nacht van de uittocht uit Egypte was aan onze voorvaderen tevoren aangekondigd. Zo konden ze vol vreugde de vervulling verwachten van de beloften waarop ze vertrouwden. Zo kon uw volk ookMeer lezen over “Negentiende zondag door het jaar”

Vrijdag H. Teresia Benedicta van het Kruis, mgd. en mrt.

EERSTE LEZING                                 Hos.  2, 16b.17b. 21-22 Ik neem u als mijn bruid, voor altijd. Uit de profeet Hoséa Dit zegt de HEER: “Ik zorg dat uw moeder Israël naar de woestijn gaat en ik spreek tot haar hart. Daar wordt zij weer gewillig, zoals in de dagen van haar jeugd toen zij optrok uit Egypte.Meer lezen over “Vrijdag H. Teresia Benedicta van het Kruis, mgd. en mrt.”

Dinsdag Gedaanteverandering van de Heer

EERSTE  LEZING                                 Dan. 7, 9-10.13-14 Zijn kleed was wit als sneeuw. Uit de profeet Daniël In mijn visioen zag ik dat er tronen werden geplaatst en dat een hoogbejaarde zich neerzette. Zijn gewaad was wit als sneeuw en zijn hoofdhaar blank als wol. Zijn troon bestond uit vlammen, de wielen ervan uit laaiend vuur. EenMeer lezen over “Dinsdag Gedaanteverandering van de Heer”