http://kerkengeloof.wordpress.com

Dinsdag in de zesentwintigste week door het jaar

Uitnodiging Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor het dagelijks lezen van het Evangelie? Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord. Elke dag ter beschikking Overweging Deze lezing gaat nietMeer lezen over “Dinsdag in de zesentwintigste week door het jaar”

Tuesday in the twenty-sixth week through the year

Invitation May I hereby draw your attention to the daily reading of the Gospel? This invitation wants to share with you the joy of the Gospel. Everyone, no one excepted, can experience this joy by opening his heart to the healing effect of God’s word. Available every day Consideration This reading is not just aboutMeer lezen over “Tuesday in the twenty-sixth week through the year”

Maandag – HH. Engelbewaarders

Alle mensen worden door Gods engelen begeleid, beschermd en bewaard. Uitnodiging Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voorhet dagelijks lezen van het Evangelie? Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugdevan het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellenvoor de genezende werking van Gods woord. Iedere dag beschikbaar.Meer lezen over “Maandag – HH. Engelbewaarders”

Monday – Holy Guardian angels

All people are guided, protected and preserved by God’s angels. Invitation May I hereby draw your attention to the daily reading of the Gospel? This invitation wants to share with You the joy of the Gospel. Everyone, no one except, can experience that joy by opening their hearts to the healing power of God’s word.Meer lezen over “Monday – Holy Guardian angels”

Zesentwintigste zondag door het jaar

Uitnodiging Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor het dagelijks lezen van het Evangelie? Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord. Elke dag ter beschikking   Openingswoord Ook vandaag neemtMeer lezen over “Zesentwintigste zondag door het jaar”

Twenty-sixth Sunday through the year

Invitation May I hereby draw your attention to the daily reading of the Gospel? This invitation wants to share with You the joy of the Gospel. Everyone, no one except, can experience that joy by opening their hearts to the healing power of God’s word. Available every day Opening word Today, too, God’s Word takesMeer lezen over “Twenty-sixth Sunday through the year”

Zaterdag H. Hiëronymus, pr. en krkl.

St. Hiëronymus is een van de grote kerkvaders. Hij is de schrijver van de Vulgaat. Overleden in 420 Uitnodiging Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor het dagelijks lezen van het Evangelie? Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart openMeer lezen over “Zaterdag H. Hiëronymus, pr. en krkl.”

Saturday – St Hiëronymus, pr. and clgm.

St Jerome is one of the great church fathers. He is the author of the Vulgate. Died in 420 Invitation May I hereby draw your attention to the daily reading of the Gospel? This invitation wants to share with You the joy of the Gospel. Everyone, no one except, can experience that joy by openingMeer lezen over “Saturday – St Hiëronymus, pr. and clgm.”

Vrijdag – HH. Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen

Deze leidinggevende engelen zijn op een bijzondere manier betrokken bij de verlossing van de mensheid Uitnodiging Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor het dagelijks lezen van het Evangelie? Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voorMeer lezen over “Vrijdag – HH. Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen”

Friday – HH. Michael, Gabriel and Raphael, archangels

These leading angels are involved in the redemption of humanity in a special way Invitation May I hereby draw your attention to the daily reading of the Gospel? This invitation wants to share with you the joy of the Gospel. Everyone, no one except, can experience this joy by opening his heart to the healingMeer lezen over “Friday – HH. Michael, Gabriel and Raphael, archangels”