http://kerkengeloof.wordpress.com

Maandag – H. Amandus, b.

Patroonheilige van heel Vlaanderen In 628 gewijd tot missiebisschop Hij stichtte diverse kloosters en kerken Uitnodiging Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor het dagelijks lezen van het Evangelie? Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voorMeer lezen over “Maandag – H. Amandus, b.”

Monday – St Amandus, b.

Patron saint of all of Flanders Ordained missionary bishop in 628 He founded several monasteries and churches Invitation May I hereby draw your attention to the daily reading of the Gospel? This invitation wants to share with you the joy of the Gospel. of the Gospel. Everyone, no one excepted, can experience that joy byMeer lezen over “Monday – St Amandus, b.”

Vijfde zondag door het jaar

  Uitnodiging Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor het dagelijks lezen van het Evangelie? Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord. Iedere dag beschikbaar.   Openingswoord ‘Gij zijt hetMeer lezen over “Vijfde zondag door het jaar”

Fifth Sunday through the year

Invitation May I hereby draw your attention to the daily reading of the Gospel? This invitation wants to share with You the joy of the Gospel. Everyone, no one excepted, can experience that joy by opening their hearts to the healing power of God’s word. Available every day.   Opening word ‘You are the saltMeer lezen over “Fifth Sunday through the year”

Zaterdag – O.L.-Vrouw op zaterdag

Uitnodiging Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor het dagelijks lezen van het Evangelie? Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord. Elke dag ter beschikking. Overweging We lezen vandaag hetMeer lezen over “Zaterdag – O.L.-Vrouw op zaterdag”

Saturday – Our Lady on Saturday

Invitation May I hereby call your attention to the daily reading of the Gospel? This invitation wants to share with you the joy of the Gospel. Everyone, no one excepted, can experience that joy by opening his heart to the healing effect of God’s word. Available every day. Consideration Today we read the end ofMeer lezen over “Saturday – Our Lady on Saturday”

Vrijdag – H. Blasius, b. en mrt – H. Ansgarius, b.

  H. Blasius is de beschermheilige van hen die lijden aan keelaandoeningen. Overleden vermoedelijk circa 316 . Hij zou Bisschop geweest zijn van de Armeense stad Sebaste.   H. Ansgarius was Apostel van het Noorden. Richtte de eerste kerk in Zweden op en de eerste school in Denemarken.Patroonheilige van ScandinaviëLeefde van 801-865.   UITNODIGING MagMeer lezen over “Vrijdag – H. Blasius, b. en mrt – H. Ansgarius, b.”

Friday – St Blasius, b. and Mar. – Saint Ansgarius, b.

  H. Blasius is the patron saint of those suffering from throat disorders.Died probably circa 316 . He is said to have been Bishop of the Armenian city of Sebaste. Apostle of the North.Founded the first church in Sweden and the first school in Denmark.Patron saint of Scandinavia.Lived from 801-865. Invitation May I hereby drawMeer lezen over “Friday – St Blasius, b. and Mar. – Saint Ansgarius, b.”

Donderdag – Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis)

  Na de geboorte van elk joods kind gaat de moeder naar de tempel om zich te reinigen en het kind op te dragen voor de Heer. Uitnodiging Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor het dagelijks lezen van het Evangelie? Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemandMeer lezen over “Donderdag – Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis)”

Thursday – Commission of the Lord (Candlemas)

After the birth of every Jewish child, the mother goes to the temple to cleanse herself and dedicate the child to the Lord. Invitation May I hereby draw your attention to the daily reading of the Gospel? This invitation wants to share with you the joy of the Gospel. Everyone, no one excepted, can experienceMeer lezen over “Thursday – Commission of the Lord (Candlemas)”