http://kerkengeloof.wordpress.com

Donderdag zevende week door het jaar

Overweging Ook al kan een rijke binnenkomen in de verzamelde gemeenschap en al wordt de armoede niet opgehemeld om zichzelf, toch zijn de armen God geliefd en ze zullen het Rijk erven (2,5). Dit is wel een uitval naar de rijken, die vaak de armen verdrukken (zie vandaag 5,6). Deze lijn is oudtestamentisch, en looptMeer lezen over “Donderdag zevende week door het jaar”

Dinsdag zevende week door het jaar

Overweging De sfeer van de Jakobusbrief is wel erg verschillend van die van de Paulinische brieven, maar toch hebben ze (samen met alle geschriften van het Nieuwe Testament) iets gemeenschappelijks : ze leren ons hoe die eerste christenen mensen waren zoals wij. Telkens opnieuw zien we hoe die eerste generaties mensen waren van vlees enMeer lezen over “Dinsdag zevende week door het jaar”

Zaterdag Cathedra van de H. Apostel Petrus

Overweging In de meeste godsdiensten kiest men zelf een leermeester. Bij Jezus is het andersom. Hij neemt als medewerkers wie hij wil: onder de vele leerlingen die ingaan op zijn verkondiging, vraagt hij een aantal van hen om hun gewone bezigheden te verlaten, Hem onvoorwaardelijk te volgen, en de Blijde Boodschap door te geven wanneerMeer lezen over “Zaterdag Cathedra van de H. Apostel Petrus”

Vrijdag HH. Cyrillus, monnik, en Methodius, bisschop

Overweging Heer, mijn God, verhoor mijn gebed en bewaar de kudde waarheen Ge mij gezonden hebt in trouw. Bevrijd hen van de ketterij, maak hen allen één en maak dit volk dat Gij gekozen hebt, eensgezind in het ware geloof en de rechtzinnige belijdenis. (Curillus van Tessalonika, gebed uit 861) EERSTE LEZING                                                  Hand. 13, 46-49Meer lezen over “Vrijdag HH. Cyrillus, monnik, en Methodius, bisschop”

Maandag H.Blasius, b. en mrt. H. Ansgarius, b.

  Overweging De bezetene is het prototype van de mens die het zonder geloof moet stellen. Voor de joden is hij al opgegeven, hij leeft reeds in de duisternis van het graf. Zijn leven wordt gedomineerd door kwade krachten; hij is onvrij, geketend als een slaaf aan zijn kettingen. Het evangelie toont dat Jezus dezeMeer lezen over “Maandag H.Blasius, b. en mrt. H. Ansgarius, b.”

Zondag opdracht van de Heer (Maria Lichtmis)

Openingswoord Vandaag, op dit feest van Jezus’ opdracht in de tempel, komen wij samen om God te danken voor de gave van zijn Zoon, die als een kind onder ons is komen wonen. De oude Simeon nodigt ons uit om met geduld en aandacht te leren zien waar God ons vandaag tegemoet komt met zijnMeer lezen over “Zondag opdracht van de Heer (Maria Lichtmis)”

Zaterdag derde week door het jaar

Overweging Na de parabels, biedt Marcus ons een reeks wonderverhalen. Ze spelen zich niet af voor een grote massa, maar alleen voor de leerlingen. Zij moeten leren, groeien in geloof en vertrouwen. Op de vraag die Jezus hen stelt – ‘Waar zijn jullie bang voor ?’ – dienen ook wij een antwoord te geven. OpMeer lezen over “Zaterdag derde week door het jaar”