http://kerkengeloof.wordpress.com

Maandag H. Catharina van Siëna, mgd en krkl.

Eerste Lezing                                     I  Joh. 1, 5-2, 2 Het bloed van Christus reinigt ons van elke zonde. Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes Vrienden, Dit is de boodschap die wij van Christus gehoord hebben enMeer lezen over “Maandag H. Catharina van Siëna, mgd en krkl.”

Vierde week van Pasen Woensdag

Eerste Lezing                                                            Hand. 12, 24-25, 13,1- 5a Zondert Mij Barnabas en Saulus af. Uit de Handelingen van de Apostelen In die dagen  gedijde het woord des Heren en breidde zich uit.  Barnabas en Saulus keerden terug  na hun dienstwerk in Jeruzalem volbracht te hebben  en namen Johannes, die ook Marcus genoemd werd, mee.  In deMeer lezen over “Vierde week van Pasen Woensdag”

Vierde week van Pasen Dinsdag

Eerste lezing                                                          Hand.  11, 19-26 Zij richtten zich ook tot de Grieken en verkondigden hun de Heer Jezus. Uit de Handelingen van de Apostelen   In die dagen trokken zij  die vanwege de vervolging verspreid waren,  verder tot Fenícië, Cyprus en Antiochíë toe,  terwijl zij het woord alleen maar aan de Joden predikten.  Maar erMeer lezen over “Vierde week van Pasen Dinsdag”

Vierde week van Pasen Maandag

Eerste Lezing                                                                              Hand. 11, 1-18 God heeft ook aan de heidenen de bekering ten leven geschonken. Uit de Handelingen van de Apostelen   In die dagen hoorden de apostelen en de broeders in Judea  dat ook de heidenen het woord van God hadden aangenomen.  Toen Petrus dan in Jeruzalem kwam,  maakten de gelovigen uit deMeer lezen over “Vierde week van Pasen Maandag”

Derde week van Pasen Zaterdag

Eerste Lezing                                                                                                         Hand. 9, 31-42 De kerk werd verstevigd en nam gestadig in aantal toe door de vertroosting van de heilige Geest. Uit de Handelingen van de Apostelen.   In die dagen genoot de kerk  in heel Judea, Galilea en Samaria vrede;  zij werd steeds meer bevestigd in de vreze des Heren  en nam gestadigMeer lezen over “Derde week van Pasen Zaterdag”