http://kerkengeloof.wordpress.com

Dinsdag – H. Johannes Bosco, pr.

  Italiaans priester en pedagoog Geboren 16/8/1815 en gestorven 31/1/1888 Heilig verklaard op 1/4/1934 Uitnodiging Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor het dagelijks lezen van het Evangelie? Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor deMeer lezen over “Dinsdag – H. Johannes Bosco, pr.”

Tuesday – Saint John Bosco

  Italian priest and educator Born 16/8/1815 and died 31/1/1888 Canonised on 1/4/1934 Invitation May I hereby draw your attention to the daily reading of the Gospel? This invitation wants to share with you the joy of the Gospel. of the Gospel. Everyone, no one excepted, can experience that joy by opening their hearts toMeer lezen over “Tuesday – Saint John Bosco”

Maandag – H. Mutien-Marie Wiaux, klg.

Biddende Broeder van de Christelijke Scholen Geboren 20/3/1841 Gestorven 30/1/1917 Heilig verklaard 10/12/1989 Uitnodiging Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor het dagelijks lezen van het Evangelie? Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezendeMeer lezen over “Maandag – H. Mutien-Marie Wiaux, klg.”

Monday – H. Mutien-Marie Wiaux, clgm.

Praying Brother of the Christian SchoolsBorn 20/3/1841 Died 30/1/1917Canonised 10/12/1989 Invitation May I hereby call your attention tothe daily reading of the Gospel? This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.Everyone, no one excepted,can experience that joy by opening his heartto the healing effect of God’s word. Available every morning fromMeer lezen over “Monday – H. Mutien-Marie Wiaux, clgm.”

Vierde zondag door het jaar

Uitnodiging Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor het dagelijks lezen van het Evangelie? Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord. Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking   OpeningswoordMeer lezen over “Vierde zondag door het jaar”

Fourth Sunday through the year

Invitation May I hereby draw your attention to the daily reading of the Gospel? This invitation wants to share with You the joy of the Gospel. Everyone, no one excepted, can experience that joy by opening their hearts to the healing power of God’s word. Available every morning from 7 a.m. Opening word Our faithMeer lezen over “Fourth Sunday through the year”

Zaterdag – H. Thomas van Aquino, pr. en krkl.

Geboren ca. 1225 Overleden 7 Maart 1274 Italiaanse philosoof en theoloog Uitnodiging Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor het dagelijks lezen van het Evangelie? Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking vanMeer lezen over “Zaterdag – H. Thomas van Aquino, pr. en krkl.”

Saturday – St Thomas Aquinas, pr. and clgm.

Born c. 1225 Died 7 March 1274 Italian philosopher and theologian Invitation May I hereby call your attention to the daily reading of the Gospel? This invitation wants to share with you the joy of the Gospel. Everyone, no one excepted, can experience that joy by opening his heart to the healing effect of God’sMeer lezen over “Saturday – St Thomas Aquinas, pr. and clgm.”

Vrijdag – H. Angela Merici, mgd.

Italiaanse katholieke religieuze Geboren 21/3/1470, 1474 of1475 Overleden 27/1/1540 Brescia.  Stichteres Ursulinen Uitnodiging Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor het dagelijks lezen van het Evangelie? Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werkingMeer lezen over “Vrijdag – H. Angela Merici, mgd.”

Friday H. Angela Merici, virg.

Italian Catholic religious Born 21/3/1470, 1474 or1475 Died 27/1/1540 Brescia.    Foundress Ursulines Invitation May I hereby call your attention to the daily reading of the Gospel? This invitation wants to share with you the joy of the Gospel. Everyone, no one excepted, can experience that joy by opening his heart to the healing effectMeer lezen over “Friday H. Angela Merici, virg.”