http://kerkengeloof.wordpress.com

Dinsdag Dertigste week door het jaar

Overweging De schepping is onvolmaakt: van binnen uit geordend, maar soms ook chaotisch en onbegrijpelijk. Net als wij ziet ze reikhalzend uit naar verlossing: ze is gericht op, ze verwacht, ze verhoop Gods glorie, zijn heerlijkheid. In deze spanningsvolle verwachting heeft de mens een taak te vervullen. Omdat de mens kind van God is, isMeer lezen over “Dinsdag Dertigste week door het jaar”

Dertigste zondag door het jaar

EERSTE  LEZING                                       Sir. 35, 15b-17.20-22a Het gebed van de arme dringt door de wolken heen. Uit het boek Wijsheid van Jezus Sirach De Heer is een rechter, en bij Hem is er geen aanzien des persoons; Hij neemt geen steekpenningen aan ten koste van de arme, maar luistert naar het pleit van de verdrukte. HijMeer lezen over “Dertigste zondag door het jaar”

Negenentwintigste zondag door het jaar

EERSTE  LEZING                                        Ex. 17, 8-13 Zolang Mozes zijn armen opgeheven hield, waren de Israëlieten aan de winnende hand. Uit het boek Exodus In die dagen kwam Amalek aanzetten om Israël aan te vallen. Toen zei Mozes tot Jozua: “Kies manschappen uit en trek morgen ten strijde tegen Amalek. Zelf ga ik met de staf vanMeer lezen over “Negenentwintigste zondag door het jaar”

Zaterdag HH. Johannes de Brébeuf en Isaak Jogues, pr. en gez., mrt.

Overweging Het verhaal van Abraham is het verhaal van Gods belofte aan de hele mensheid. De belofte blijft geldig, voor iedereen die tot het geloof komt dat God nieuw leven schenkt. Abraham bij uitstek heeft dit mogen ervaren, omdat hij in het onmogelijke geloofde. Maar het is vooral Jezus die ons Gods kracht getoond heeft.Meer lezen over “Zaterdag HH. Johannes de Brébeuf en Isaak Jogues, pr. en gez., mrt.”

Vrijdag H. Lucas, evangelist

Overweging Het eerste woord dat de leerlingen van Jezus moeten spreken als ze mensen ontmoeten, luidt: “Vrede”. De vrede is een vrucht van de Geest. Wie vredevol naar mensen toegaat en vredevol blijft, ook al worden de tekens van goede wil niet aanvaard, toont dat de Geest in hem of haar aan het werk is.Meer lezen over “Vrijdag H. Lucas, evangelist”

Achtentwintigste zondag door het jaar

EERSTE  LEZING                                             2 Kon.5,14-17 Naäman keerde naar de man Gods terug en bekende dat God bestaat. Uit het tweede boek Koningen . In die dagen ging de Syriër Naäman naar de Jordaan en dompelde zich zevenmaal onder, zoals Elisa, de man Gods, gezegd had. Zijn huid werd weer als die van een klein kind enMeer lezen over “Achtentwintigste zondag door het jaar”

Donderdag Zevenentwintigste week door het jaar

Overweging. We zijn vertrouwd met de gedachte die geformuleerd wordt door de profeet Maleachi: diegenen die kwaad doen, lijkt het voor de wind te gaan. Diegenen die integendeel goed doen, lijken daarvoor afgestraft te worden. Het is het probleem dat in vele psalmen terugkomt, het thema van het boek Job, de vraag waarop de theologieMeer lezen over “Donderdag Zevenentwintigste week door het jaar”

Woensdag H H. Dionysius, b., en gez., mrt. H. Johannes Leonardi, pr.

Overweging, Jona lijkt wel de oudste zoon uit Lucas’ parabel over de verloren zoon. His is boos omdat God goed is en vergeeft. Hij dacht dat hij geroepen was om Gods oordeel en straf aan te kondigen, nu wordt God plots barmhartig. De onbekende schrijver van het boek Jona stelt ook ons vandaag de vraag:Meer lezen over “Woensdag H H. Dionysius, b., en gez., mrt. H. Johannes Leonardi, pr.”

Maandag O. L. Vrouw van de Rozenkrans

EERSTE  LEZING                                            Jona 1,1-14; 2,1.11 Jona stond op, maar om te vluchten, weg van de Heer. Begin van de profeet Jona Het woord van de HEER werd gericht tot Jona, de zoon van Amittai: “Sta op, ga naar Nineve, de grote stad Nineve, en zeg haar aan, dat haar verdorvenheid is doorgedrongen tot Mij inMeer lezen over “Maandag O. L. Vrouw van de Rozenkrans”

Zevenentwintigste zondag door het jaar

EERSTE  LEZING                                             Hab. 1, 2-3; 2, 2-4 De rechtvaardige blijft leven door zijn trouw. Uit de Profeet Habakuk . Hoelang moet ik nog roepen, HEER, terwijl Gij maar niet luistert? Hoelang moet ik de hemel nog geweld aandoen, terwijl Gij maar geen uitkomst brengt? Waarom laat Gij mij onrecht lijden en ziet Gij die ellendeMeer lezen over “Zevenentwintigste zondag door het jaar”