Archive for oktober, 2013

Overweging De schepping is onvolmaakt: van binnen uit geordend, maar soms ook chaotisch en onbegrijpelijk. Net als wij ziet ze reikhalzend uit naar verlossing: ze is gericht op, ze verwacht, ze verhoop Gods glorie, zijn heerlijkheid. In deze spanningsvolle verwachting heeft de mens een taak te vervullen. Omdat de mens kind van God is, is […]


EERSTE  LEZING                                       Sir. 35, 15b-17.20-22a Het gebed van de arme dringt door de wolken heen. Uit het boek Wijsheid van Jezus Sirach De Heer is een rechter, en bij Hem is er geen aanzien des persoons; Hij neemt geen steekpenningen aan ten koste van de arme, maar luistert naar het pleit van de verdrukte. Hij […]


Inleiding Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord. Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven […]


Overweging In Christus is er geen onderscheid meer tussen joden en heidenen: allen hebben Gods genade nodig. Paulus gebruikt de typologie van Adam en van Christus. Adam is het beeld van de oude schepping; van zonde, ongehoorzaamheid en dood. Christus is het beeld van de nieuwe schepping. Hij begint een nieuw rijk van genade voor […]


EERSTE  LEZING                                        Ex. 17, 8-13 Zolang Mozes zijn armen opgeheven hield, waren de Israëlieten aan de winnende hand. Uit het boek Exodus In die dagen kwam Amalek aanzetten om Israël aan te vallen. Toen zei Mozes tot Jozua: “Kies manschappen uit en trek morgen ten strijde tegen Amalek. Zelf ga ik met de staf van […]


Overweging Het verhaal van Abraham is het verhaal van Gods belofte aan de hele mensheid. De belofte blijft geldig, voor iedereen die tot het geloof komt dat God nieuw leven schenkt. Abraham bij uitstek heeft dit mogen ervaren, omdat hij in het onmogelijke geloofde. Maar het is vooral Jezus die ons Gods kracht getoond heeft. […]


Overweging Het eerste woord dat de leerlingen van Jezus moeten spreken als ze mensen ontmoeten, luidt: “Vrede”. De vrede is een vrucht van de Geest. Wie vredevol naar mensen toegaat en vredevol blijft, ook al worden de tekens van goede wil niet aanvaard, toont dat de Geest in hem of haar aan het werk is. […]