Archive for juni, 2014

Overweging Wij kunnen ons afvragen: waar haalden de eerste christelijke martelaren de kracht om het hoofd te bieden aan vervolging en bedreiging, en te komen tot de gave van zichzelf ? Het antwoord is eenvoudig: uit hun band met God, uit hun gemeenschap met Christus, uit de overweging van de heilsgeschiedenis, namelijk: Gods heilshandelen dat […]


  Openingswoord Vandaag vieren we het hoogfeest van de apostelen Petrus en Paulus, twee dragende pijlers waarop het huis van ons geloof steunt. Zij waren mannen van uiteenlopende afkomst en temperament. Ze hebben elk op hun manier Jezus leren kennen, ieder op eigen wijze het Evangelie verkondigd. Ze deelden met elkaar hetzelfde, diepe geloof en […]


Overweging Maria belichaamt het volk dat door God wordt gezegend met een grote toekomst. Zij is het beeld van allen die vertrouwen op God en die zich verheugen in Hem. In haar zoektocht naar Jezus vindt Maria haar kind terug in de tempel te Jeruzalem. Daar blijkt Jezus immers meer kind aan huis te zijn […]


Overweging De liefde van God voor zijn volk is als de tedere zorg van ouders voor hun opgroeiende kinderen. Zelfs in de miskenning van deze liefde blijft God trouw. In Jezus bereikt die liefde een goddelijk hoogtepunt. Hij gaf immers zijn leven voor de wereld op het kruis van Golgotha. Stervende werd Hij bron van […]


Overweging God bevindt zich niet ergens in de wolken. Hij bevindt zich daar waar het werk ons opwacht. Daar waar er van ons moed gevraagd wordt om te ondernemen, om ons te engageren, om het Evangelie in praktijk te brengen. Is dat niet de essentie van de komst van de Heer op aarde: het Woord […]


Overweging De dienaar wordt vanaf de moederschoot door God geroepen en bij naam genoemd. Het kind zal – tegen de gebruiken in – niet Zacharias hete (“God herinnert zich”), maar wel Johannes (“De Heer is genadig”). Hij zal Gods woord spreken, dat doordringend is als een zwaard en ver-rijkend als een peil. Ook al is […]


Overweging De Bergrede stelt hoge morele eisen aan christenen. Jezus’ oproep luidt: ‘Oordeelt niet’. Jezus zegt niet: ‘Oordeel niet verkeerd’, of ‘oordeel niet te streng’, of nog ‘oordeel niet onrechtvaardig’. Wat Jezus vraagt is absoluut en radicaal: ‘Oordeel niet’ – niet meer of niet minder. Lopen gelovigen – gezien de hoge standaard die Jezus hen […]