http://kerkengeloof.wordpress.com

Maandag Eerste martelaren van de Romeinse kerk

Overweging Wij kunnen ons afvragen: waar haalden de eerste christelijke martelaren de kracht om het hoofd te bieden aan vervolging en bedreiging, en te komen tot de gave van zichzelf ? Het antwoord is eenvoudig: uit hun band met God, uit hun gemeenschap met Christus, uit de overweging van de heilsgeschiedenis, namelijk: Gods heilshandelen datMeer lezen over “Maandag Eerste martelaren van de Romeinse kerk”

Zondag HH. Petrus en Paulus, apostelen

  Openingswoord Vandaag vieren we het hoogfeest van de apostelen Petrus en Paulus, twee dragende pijlers waarop het huis van ons geloof steunt. Zij waren mannen van uiteenlopende afkomst en temperament. Ze hebben elk op hun manier Jezus leren kennen, ieder op eigen wijze het Evangelie verkondigd. Ze deelden met elkaar hetzelfde, diepe geloof enMeer lezen over “Zondag HH. Petrus en Paulus, apostelen”

Vrijdag H. Hart van Jezus

Overweging De liefde van God voor zijn volk is als de tedere zorg van ouders voor hun opgroeiende kinderen. Zelfs in de miskenning van deze liefde blijft God trouw. In Jezus bereikt die liefde een goddelijk hoogtepunt. Hij gaf immers zijn leven voor de wereld op het kruis van Golgotha. Stervende werd Hij bron vanMeer lezen over “Vrijdag H. Hart van Jezus”

Dinsdag GEBOORTE VAN DE H. JOHANNES DE DOPER

Overweging De dienaar wordt vanaf de moederschoot door God geroepen en bij naam genoemd. Het kind zal – tegen de gebruiken in – niet Zacharias hete (“God herinnert zich”), maar wel Johannes (“De Heer is genadig”). Hij zal Gods woord spreken, dat doordringend is als een zwaard en ver-rijkend als een peil. Ook al isMeer lezen over “Dinsdag GEBOORTE VAN DE H. JOHANNES DE DOPER”

Twaalfde zondag door het jaar

Openingswoord We komen weer samen rond de tafel van de Heer. Als leerlingen van vandaag mogen we ons spiegelen aan de eerste volgelingen van Jezus. Noch toen, noch nu is leerling zijn van Jezus een evidentie. Ons geloof kan bevraagd worden. Moedeloosheid en twijfel kunnen ons deel worden. Aan zijn leerlingen gaf Jezus moed. Mogen ookMeer lezen over “Twaalfde zondag door het jaar”

Zaterdag H. Aloïsius Gonzaga, klg.

Overweging Het evangelie schetst vandaag beelden die we niet letterlijk moeten nemen. Jezus vraagt ons niet om zo onbezorgd door het leven te gaan dat anderen daarvoor moeten opdraaien. Het is evenmin de bedoeling ons geen zorgen te maken om onze dierbaren, of om diegenen voor wie we verantwoordelijk zijn. Het gaat hier om eenMeer lezen over “Zaterdag H. Aloïsius Gonzaga, klg.”

Donderdag van de tweede week in de veertigdagentijd

Overweging Zowel de eerste lezing, de tussenzang als het evangelie spreekt over twee wegen. Jeremia vergelijkt de dorre woestijnboom met de groene boom aan het water. Zo staat de mens die alles verwacht van aardse rijkdom, tegenover de mens die op God vertrouwt. Psalm 1 gebruikt analoge beelden, en het evangelie draagt die tegenstelling overMeer lezen over “Donderdag van de tweede week in de veertigdagentijd”

Donderdag Sacramentsdag

Overweging De eerste christenen wisten dat dit verhaal beluisterd moest worden in eenklank met de vele oudtestamentische beelden van de rijke, overvloedige, van de beste spijzen voorziene maaltijd, waartoe God zijn mensen in de messiaanse tijd uitnodigt. Jezus met zijn leerlingen op het bruiloftsdiner te Kana; Jezus te gast bij Zacheus; Jezus’ laatste avondmaal metMeer lezen over “Donderdag Sacramentsdag”

Dinsdag Elfde week door het jaar

Overweging In het liefhebben is God volmaakt. Hij laat de zon opgaan over slechten en goeden. Hij bemint zonder meer. Wederkerigheid is voor God geen voorwaarde om lief te hebben. In dat perspectief roept Jezus op tot liefde voor de vijand. Ook wij kunnen immers groeien in volmaakte liefde en zo kinderen worden van de Vader.Meer lezen over “Dinsdag Elfde week door het jaar”