Archive for mei, 2014

Overweging De liturgie leert ons vandaag hopen, en verwachten. Vurig uitzien naar wat als goddelijke belofte, niet als geplande prestatie, komen zal. Wees gegroet Maria, de meest gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot: met deze woorden reageert Elisabet op de begroeting van Maria. Louter menselijk gezien staan […]


Overweging Bij herhaling zagen we hoe de catechese vaak minimaal was. Ook blijft Paulus niet zo lang in Filippi, Tessalonica, Berea, Athene om te onderrichten. Daarom is het zo verrassend dat hij in Korinthe anderhalf jaar blijft. Deze ongewone handelswijze wordt bij Lucas verklaard door een visioen. Korinthe zal een belangrijke christengemeente worden en Paulus […]


Openingswoord “Wat staat ge naar de hemel te kijken ?” Zo spreken de engelen de apostelen toe. Ook al kunnen wij vandaag Jezus niet meer zien toch kunnen wij Hem werkelijk ontmoeten. Laten wij onze blik naar binnen richten en ons hart openen voor Christus de Heer, en vragen wij dat God ons innerlijk oog […]


Overweging Paulus dwaalt alleen rond in Athene en waakt over zijn gezellen. Wat hij ziet wekt zijn toorn op. God woont niet in door mensenhanden gemaakte tempels (vers 2a); God vraagt niet door mensenhanden verzorgd te worden (vers 25 offers); God kan niet afgebeeld worden in door mensenhanden vervaardigde beelden (vers 29). Toch vindt Paulus […]


Overweging Na de aangename ervaringen in Filippi volgen nu de zware beproevingen die Paulus er met zijn gezellen ondergaat en waarnaar hij later in brieven zal verwijzen. De catechese gaat het doopsel vooraf, maar deze catechese lijkt vaak vrij summier. Ze beperkt zich tot de kern van de boodschap (kerygma): geloven in Jezus, de Verrezene […]


Overweging Aan Filippi bewaart Paulus ondanks vele tegenkanting (zie morgen) de beste herinneringen. Zijn brief aan de gemeente van Filippi heeft niet de gebruikelijke en soms scherpe terechtwijzingen (cfr. 1 en 2 Kor),maar loopt over van waardering en sympathie. Durven ook wij beloven dat God het eerste en het laatste woord heeft bij alles wat ons […]


Openingswoord Wat is er nodig opdat de Kerk zou groeien ? De liturgie in deze paastijd geeft ons een antwoord: mensen als Filippus, die het Evangelie van Christus met vuur verkondigen; maar ook mensen met een ontvankelijk hart, die de liefde van de Heer aanvaarden en zijn geboden willen onderhouden. Laten wij aan het begin […]