http://kerkengeloof.wordpress.com

Zaterdag Maria Bezoek

Overweging De liturgie leert ons vandaag hopen, en verwachten. Vurig uitzien naar wat als goddelijke belofte, niet als geplande prestatie, komen zal. Wees gegroet Maria, de meest gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot: met deze woorden reageert Elisabet op de begroeting van Maria. Louter menselijk gezien staanMeer lezen over “Zaterdag Maria Bezoek”

Vrijdag in de zesde paasweek

Overweging Bij herhaling zagen we hoe de catechese vaak minimaal was. Ook blijft Paulus niet zo lang in Filippi, Tessalonica, Berea, Athene om te onderrichten. Daarom is het zo verrassend dat hij in Korinthe anderhalf jaar blijft. Deze ongewone handelswijze wordt bij Lucas verklaard door een visioen. Korinthe zal een belangrijke christengemeente worden en PaulusMeer lezen over “Vrijdag in de zesde paasweek”

Donderdag Ons Heer Hemelvaart

Openingswoord “Wat staat ge naar de hemel te kijken ?” Zo spreken de engelen de apostelen toe. Ook al kunnen wij vandaag Jezus niet meer zien toch kunnen wij Hem werkelijk ontmoeten. Laten wij onze blik naar binnen richten en ons hart openen voor Christus de Heer, en vragen wij dat God ons innerlijk oogMeer lezen over “Donderdag Ons Heer Hemelvaart”

Dinsdag H. Augustinus van Kantelberg, b.

Overweging Na de aangename ervaringen in Filippi volgen nu de zware beproevingen die Paulus er met zijn gezellen ondergaat en waarnaar hij later in brieven zal verwijzen. De catechese gaat het doopsel vooraf, maar deze catechese lijkt vaak vrij summier. Ze beperkt zich tot de kern van de boodschap (kerygma): geloven in Jezus, de VerrezeneMeer lezen over “Dinsdag H. Augustinus van Kantelberg, b.”

Maandag H. Filippus Neri, pr.

Overweging Aan Filippi bewaart Paulus ondanks vele tegenkanting (zie morgen) de beste herinneringen. Zijn brief aan de gemeente van Filippi heeft niet de gebruikelijke en soms scherpe terechtwijzingen (cfr. 1 en 2 Kor),maar loopt over van waardering en sympathie. Durven ook wij beloven dat God het eerste en het laatste woord heeft bij alles wat onsMeer lezen over “Maandag H. Filippus Neri, pr.”

Zaterdag in de vijfde paasweek

Overweging De continuïteit met Israël en Jeruzalem is verzekerd. Lucas geeft op zijn eigen wijze te kennen dat het plan van God de persoonlijke intenties van de missionarissen doorkruist. Het apostelconcilie is een keerpunt in de missionering. De bekering van ongelovigen neemt ernstige proporties aan, en ook Europa ligt nu open voor de blijde boodschap.Meer lezen over “Zaterdag in de vijfde paasweek”

Vrijdag in de vijfde paasweek

Overweging De opdracht van Jezus aan zijn leerlingen wortelt in dat ene gebod van liefde, die vertrekt vanuit Jezus en zijn Vader. Alle geboden vinden hier hun test en hun fundering: liefde is het teken van de leerling van Jezus. Hoogste bewijs van die liefde is dat men zijn leven geeft voor anderen. De liefdeMeer lezen over “Vrijdag in de vijfde paasweek”

Woensdag . Christophorus Magellaen, pr. en gez., mrt.

Overweging Na de dood en verrijzenis van de Heer zijn er weinig historische gebeurtenissen die voor ons zo belangrijk zijn  als het apostelconcilie van Jeruzalem. De vraag naar de besnijdenis en het onderhouden van de Wet van Mozes had geen rol gespeeld bij de bekering van de heiden Cornelius, en bij zijn opname in deMeer lezen over “Woensdag . Christophorus Magellaen, pr. en gez., mrt.”

Dinsdag H. Bernardinus van Siëna

Overweging De lezing stemt tot nadenken. Jezus werd triomfantelijk binnengehaald in Jeruzalem en enkele dagen daarna gekruisigd. Paulus en Barnabas worden als goden vereerd door de menigte en enige tijd later gestenigd. Hoe dicht liggen glorie en verguizing niet bij mekaar ! Hoe snel keert Lof niet in misprijzen . . .! Hoe wispelturig isMeer lezen over “Dinsdag H. Bernardinus van Siëna”