http://kerkengeloof.wordpress.com

Paulus brief aan de Galaten Gal. 2

2  Na verloop van veertien jaar ging ik opnieuw naar Jeruzalem, samen met Barnabas en Titus. Dat was mij in een openbaring opgedragen. In besloten kring legde ik de belangrijkste broeders het evangelie voor dat ik aan de heidenen verkondig, want ik wilde me ervan overtuigen dat mijn inspanningen, toen en nu, niet voor nietsMeer lezen over “Paulus brief aan de Galaten Gal. 2”

Paulus brief aan de Galaten Gal. 1

Inleiding Deze brief heeft Paulus zelf geschreven. De Galaten waren het Keltische volk dat zich vanaf de derde eeuw v. Chr. gevestigd had in Klein-Azië en ten tijde van Paulus behoorde tot de Romeinse provincie Galatië. Zie de kaarten op de tweede of derde zendingsreizen van Paulus. Paulus schreef hier voor heel jonge kerken, die nogMeer lezen over “Paulus brief aan de Galaten Gal. 1”

Paulus tweede brief aan de Korintiërs. 2 Kor. 13

13. Ik kom nu voor de derde keer naar u toe. Er staat geschreven dat een aanklacht rechtsgeldig wordt op grond van tenminste twee getuigenverklaringen. Welnu, toen ik de tweede keer bij u was, heb ik al tegen degenen die maar bleven zondigen gezegd dat ik u niet zou sparen wanneer ik weer zou komen. IkMeer lezen over “Paulus tweede brief aan de Korintiërs. 2 Kor. 13”

Paulus tweede brief aan de Korintiërs 2 Kor.12

12  Ik word er wel toe gedwongen hoog van mezelf op te geven. Daarom zal ik, hoewel het geen enkel doel dient,  het hebben over visioenen en openbaringen die de Heer ons schenkt. Ik ken een volgeling van Christus die veertien jaar geleden tot in de derde hemel werd weggevoerd- in zijn lichaam of buitenMeer lezen over “Paulus tweede brief aan de Korintiërs 2 Kor.12”

Paulus tweede brief aan de Korintiërs 2 Kor. 11

11 U staat me wel toe dat ik een beetje dwaas doe. Daar hebt u vast geen bezwaar tegen. Ik waak over u zoals God over u waakt. Ik heb u aan één man uitgehuwelijkt, aan Christus, en ik wil u als een kuise bruid aan hem geven. Alleen vrees ik dat, zoals Eva doorMeer lezen over “Paulus tweede brief aan de Korintiërs 2 Kor. 11”

Paulus tweede brief aan de Korintiërs 2 Kor. 10

10 Ik, Paulus, die me volgens zeggen zo bedeesd gedraag wanneer ik bij u ben en alleen uit de verte flink tegen u doe, ik wil u bij de zachtmoedigheid en mildheid van Christus iets vragen: zorg ervoor dat ik bij u niet streng hoef op te treden tegen die paar mensen die denken datMeer lezen over “Paulus tweede brief aan de Korintiërs 2 Kor. 10”

Paulus tweede brief aan de Korintiërs 2 Kor. 9

9 Eigenlijk hoef ik u niets te schrijven over de collecte voor de heiligen in Jeruzalem, want ik weet dat u bereid bent mee te doen. Daarom kon ik vol trots tegen de Macedoniërs zeggen: ‘Achaje is vorig jaar al begonnen.’ Uw inzet heeft de meesten van hen tot navolging geprikkeld. Ik stuur de broedersMeer lezen over “Paulus tweede brief aan de Korintiërs 2 Kor. 9”

Paulus tweede brief aan de Koritiërs 2 Kor. 8

Collecte voor Jeruzalem Broeders en zusters, wij willen u niet onthouden wat Gods genade tot stand heeft gebracht in de gemeenten van Macedonië: ze zijn door ellende zwaar op de proef gesteld, maar vervuld van een overstelpende vreugde en ondanks hun grote armoede zeer vrijgevig. Ik verzeker u dat ze naar vermogen hebben gegeven, ja,Meer lezen over “Paulus tweede brief aan de Koritiërs 2 Kor. 8”

Paulus tweede brief aan de Korintiërs 2 Kor. 7

7 Omdat ons deze beloften zijn gegeven, geliefde broeders en zusters, moeten we onszelf reinigen van alle lichamelijke en geestelijke smetten en vol ontzag voor God ons hele leven heiligen. Toon uw genegenheid voor ons. Wij hebben niemand onrecht aangedaan, niemand te gronde gericht, niemand uitgebuit. Ik zeg dit niet om u te beschuldigen, want ikMeer lezen over “Paulus tweede brief aan de Korintiërs 2 Kor. 7”

Paulus tweede brief aan de Korintiërs 2 Kor. 6

6 Als Gods medewerkers sporen wij u dan ook aan: laat de goedheid die hij u bewijst niet tevergeefs zijn. God zegt: ‘Wanneer de tijd daarvoor gekomen is, luister ik naar je, op de dag van de redding help ik je’. Nu is de tijd daarvoor gekomen, nu is de dag van de redding. OmMeer lezen over “Paulus tweede brief aan de Korintiërs 2 Kor. 6”