http://kerkengeloof.wordpress.com

Maandag Geboorte van de H. Johannes de doper

EERSTE LEZING                                      Jes. 49, 1-6 Ik stel u aan tot licht van de heidenvolkeren Uit de profeet Jesaja . Luistert naar mij, eilanden, spitst de oren, volkeren van ver. De HEER heeft mij vanaf de moederschoot geroepen,Meer lezen over “Maandag Geboorte van de H. Johannes de doper”