http://kerkengeloof.wordpress.com

Donderdag tweede week door het jaar

Overweging in het kader van deze gebedsweek ‘Al biddend dringt tot me door dat ik met God verbonden ben, door Hem bemind, in zijn handen, ook als ik op duisternis en weerstand bots. Onthutsend is deze liefde,een bijna niets, een ragfijn draadje door de duisternis. En ik weet dat het mij kan ontglippen als ikMeer lezen over “Donderdag tweede week door het jaar”

Tweede zondag door het jaar

Openingswoord Johannes de Doper is niet op zichzelf betrokken, maar verwijst ons uitdrukkelijk naar Jezus en onthult wie Hij voor de wereld is: “Zie, het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.” Ervaren wij in onze tijd Jezus op die manier? Kunnen wij hem zo terug leren kennen? Daartoe worden we vandaag geroepen.Meer lezen over “Tweede zondag door het jaar”

Zaterdag Eerste week door het jaar

Overweging Binnen de Samuël-cyclus hebben we een Saul-cyclus. Saul is duidelijk een overgangsfiguur, die de problemen niet oplost. Integendeel, zijn onbekwaamheid en zijn onevenwichtigheid zullen spoedig aan het licht komen. Maar het begin is alvast zeer bemoedigend. Noteer in de laatste zin dat de bevrijding uit de handen van de vijanden, duidelijk meespeelt in hetMeer lezen over “Zaterdag Eerste week door het jaar”

Vrijdag Eerste week door het jaar H. Antonius, abt

Overweging Samuël bewerkte de overgang van de chaos in de Rechtertijd naar de monarchie. Hij stelde eerst Saul, dan David aan. Die overgang naar de monarchie mag men niet idealiseren. Er bestond een duidelijke tegenstroom tegen het koningschap. Reeds in het boek der Rechters hebben we de fabel van de bomen die een koning zochten,Meer lezen over “Vrijdag Eerste week door het jaar H. Antonius, abt”

Donderdag eerste week door het jaar

Overweging God laat zich niet binden, ook niet aan de ark. Hij blijft een vrije God en niemand kan Hem dwingen tussen te komen. Dit lijkt wel een voorbeeld van ‘magie’ waar mensen met geschapen dingen, God proberen in hun macht te krijgen om zich van zijn tussenkomst te verzekeren. “De ark van God werdMeer lezen over “Donderdag eerste week door het jaar”

Zaterdag na de Openbaring van de Heer

Overweging Blijkbaar verliepen de verhoudingen tussen de leerlingen van Jezus en die van de Doper niet rimpelloos. Het antwoord van Johannes de Doper is uniek. Hij is de vriend van de bruidegom, de Christus. Een echte vriend verheugt zich in de aanwezigheid van zijn vriend en leeft mee met alles wat hem overkomt. Dit isMeer lezen over “Zaterdag na de Openbaring van de Heer”

Vrijdag na de openbaring van de Heer

Overweging ‘Hij is gekomen niet door water alleen, maar door water en bloed.’ Dit is een mysterieuze zin. Zowel het vierde evangelie als de eerste brief van Johannes leggen nadruk op de realiteit van de menswording. Jezus is geen hemels wezen in een schijnlichaam. Hij is gekomen door water. Hij stond als mens in deMeer lezen over “Vrijdag na de openbaring van de Heer”

Donderdag na de openbaring van de Heer

Overweging Traditioneel verkondigt het christendom het dubbel gebod van liefde tot God en liefde tot de naaste. Ze zijn niet te scheiden. Geen enkel ander gebod is voornamer dan deze twee. In de eerste brief van Johannes wordt dit nog scherper gesteld. Er is maar één gebod, want niemand kan beweren God te beminnen alsMeer lezen over “Donderdag na de openbaring van de Heer”