Archive for januari, 2014

Overweging De Schrift bespaart ons het zondige gedrag van de koningen niet, ook niet dat van David. Hij is een figuur met licht- en schaduwzijden. Het is een zwaar vergrijp, het plegen van echtbreuk en de vrouw van een ander tot zich te nemen. Maar er is zoveel meer. David zelf bleef in Jeruzalem. Waar […]


Overweging Het gebed van David is uitzonderlijk mooi. Ik zal u een huis bouwen hoorden we gisteren (en vandaag). Huis (beth) heeft de betekenis van gebouw, en ook van familie. Gisteren kwamen beide betekenissen aan bod. Vandaag gaat het over de tweede betekenis: Wie ben ik en wat is mijn huis dat ge me zover […]


Overweging Paulus legde een hele weg af: van onvermoeibaar vervolger van christenen tot vurig verkondiger van de verrezen Heer. Enerzijds is het een van de grootste bekeringen of zelfs de grootste die we kennen en die de evolutie van het wereldchristendom heeft bepaald. Anderzijds kan men het moeilijk een bekering noemen. Paulus heeft het zelf […]


Overweging van de hand van de h. Franciscus ‘Om ons op de been te houden en standvastig te doen volharden in onze opzet, moeten we hetzelfde doen als mensen die op ijs lopen. Ze houden elkaar bij de hand vast, of ondersteunen elkaar onder de arm. Als iemand uitglijdt, zorgt de ander dat hij niet […]


Overweging in het kader van deze gebedsweek ‘Al biddend dringt tot me door dat ik met God verbonden ben, door Hem bemind, in zijn handen, ook als ik op duisternis en weerstand bots. Onthutsend is deze liefde,een bijna niets, een ragfijn draadje door de duisternis. En ik weet dat het mij kan ontglippen als ik […]


Overweging in het kader van deze gebedsweek ‘Jezus wilde een universele broeder zijn.In het evangelie lezen we hoe Hij aansluiting zocht bij het gebed van de ander, van gelijk welke ander, ongeacht zijn maatschappelijke stand: de honderdman, Zacheüs, Marta, de blinde, de melaatse; ongeacht zijn etnische of religieuze herkomst: Romein, Kanaänitische, Samaritaanse. Hij is opgetogen […]


Overweging ‘Wij hebben de neiging om ons christelijk landschap voor te stellen als een verzameling van verschillende geloofsrichtingen die naast elkaar bestaan, en die elk beweren dat zij het ware erfgoed van Christus uitdragen. Maar dit menselijke gezichtspunt berust op een vergissing. In Gods ogen kan de Kerk niets anders zijn dan een eenheid. De […]