http://kerkengeloof.wordpress.com

Monday – Blessed Virgin Mary, Mother of the Church

The Blessed Virgin is the Mother of the Church because she brought forth Christ, the Head of the Church. Invitation May I hereby draw your attention to the daily reading of the Gospel? This invitation wants to share with you the joy of the Gospel. Everyone, no one except, can experience this joy by openingMeer lezen over “Monday – Blessed Virgin Mary, Mother of the Church”

Pinksteren

Met Pinksteren herdenken we het neerdalen of uitstorten van de Heilige Geest op aarde. Uitnodiging Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor het dagelijks lezen van het Evangelie? Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor deMeer lezen over “Pinksteren”

Zaterdag – H. Augustinus van Canterbury, b.

Benedictijner monnik. Geboren in de zesde eeuw en overleden in 604. Stichter van de Kerk in Engeland   Uitnodiging Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor het dagelijks lezen van het Evangelie? Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart openMeer lezen over “Zaterdag – H. Augustinus van Canterbury, b.”

Saturday – St Augustine of Canterbury

Benedictine monk. Born in the sixth century and died in 604. Founder of the Church in England   Invitation May I hereby draw your attention to the daily reading of the Gospel? This invitation wants to share with you the joy of the Gospel. Everyone, no one except, can experience that joy by opening theirMeer lezen over “Saturday – St Augustine of Canterbury”

Vrijdag H. Filippus Neri, pr.

H. Filippus Neri werd geboren op 21 juli 1515 en is gestorven op26 mei 1595. Zalig in 1600 en Heilig in 1622. Stichter der orde der Oratorianen Uitnodiging Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor het dagelijks lezen van het Evangelie? Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemandMeer lezen over “Vrijdag H. Filippus Neri, pr.”

Friday – Saint Philip Neri, pr.

H. Philip Neri was born on 21 July 1515 and died on 26 May 1595. Blessed in 1600 and Holy in 1622. Founder of the Order of Oratorians Invitation May I hereby draw your attention to the daily reading of the Gospel? This invitation wishes to make you partakers of the joy of the Gospel.Meer lezen over “Friday – Saint Philip Neri, pr.”

Donderdag – H. Beda, de Eerbiedwaardige, pr. en krkl. – H. Gregorius VII, paus – H. Maria Magdalena de ‘ Pazzi, mgd.

Uitnodiging Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voorhet dagelijks lezen van het Evangelie? Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugdevan het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellenvoor de genezende werking van Gods woord. Iedere dag beschikbaar.   H. Beda is waarschijnlijk in 672 of 673 geborenMeer lezen over “Donderdag – H. Beda, de Eerbiedwaardige, pr. en krkl. – H. Gregorius VII, paus – H. Maria Magdalena de ‘ Pazzi, mgd.”

Thursday – H. Beda, the Venerable, pr. and clgm – Saint Gregory VII, pope – Saint Mary Magdalene de ‘Pazzi, virg..

H. Beda was probably born in Sunderland in 672 or 673. A versatile scholar with greatmerit in church history.   Pope Gregory VII Lived from 1073-1085. Great church reformer   Born Caterina de Pazzi on 2 April 1566 and died on 25 May 1607. CarmeliteCanonized in 1669 Invitation May I hereby draw your attention totheMeer lezen over “Thursday – H. Beda, the Venerable, pr. and clgm – Saint Gregory VII, pope – Saint Mary Magdalene de ‘Pazzi, virg..”

Woensdag in de zevende paasweek

De Heer is waarlijk verrezen Uitnodiging Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor het dagelijks lezen van het Evangelie? Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord. Iedere dag beschikbaar. OverwegingMeer lezen over “Woensdag in de zevende paasweek”