Archive for mei, 2013

EERSTE LEZING                                        Sef. 3,14-18a De Heer, de Koning van Israël, blijft bij u. Uit de Profeet Sefanja .  Sion, jubel van vreugde, juich, Israël, verheug u en wees blij, Jeruzalem, met heel uw hart! Het vonnis […]


EERTSTE LEZING                                         Gen. 14, 18-20 Hij bood brood en wijn aan. Uit het boek Genesis In die dagen bood Melchisedek, de koning van Salem, Abram brood en wijn aan. Daar hij priester was van de allerhoogste […]


EERSTE LEZING                                    Sir. 36, 1. 4-5a. 10-17 Er is geen God buiten U, o Heer. Uit het Boek Ecclesiasticus Erbarm U over ons, o Heer, God van alle dingen en zie neer. Zoals Gij U voor de ogen […]


EERSTE LEZING                                      Sir.35, 1-12 Wie zich houdt aan de geboden, brengt daarmee een vredeoffer. Uit het Boek Ecclesiasticus Wie de wet houdt, brengt vele offers, wie zich houdt aan de geboden, brengt daarmee een vredeoffer; wie een […]


EERSTE LEZING                                              Sir.17, 24-29 Bekeer u tot de Heer en laat de zonden na. Uit het Boek Ecclesiasticus Aan boetvaardigen die zich bekeren staat de Heer terugkeer toe; Hij bemoedigt hen, wanneer hun […]


EERSTE LEZING                                                        Spr.  8, 22-31 De Wijsheid was gevormd lang voor het begin van de aarde. Uit het boek der Spreuken . Zo spreekt de Wijsheid van God: […]


EERSTE LEZING                                            Sir. 17, 1-15 De Heer schiep de mens naar zijn eigen beeld. Uit het Boek Ecclesiasticus De Heer schiep de mens uit de aarde, en deed hem weer tot haar terugkeren. Een […]