http://kerkengeloof.wordpress.com

Paaszondag Verrijzenis van de Heer

Eerste lezing                                                  Hand. 10, 34a. 37-43 Wij hebben met Hem gegeten en gedronken nadat Hij uit de doden was opgestaan. Uit de Handelingen van de Apostelen In die tijd nam Petrus het woord en sprak: “Gij weet wat er overal in Judea gebeurd is; hoe Jezus van Nazaret zijn optreden begon in Galilea na hetMeer lezen over “Paaszondag Verrijzenis van de Heer”

Paaswake

Lezing 3                                                                       Ex. 14,15-15,1 De Israëlieten gingen over de droge bodem de zee door. Uit het boek Exodus In die dagen sprak de Heer tot Mozes: “Wat roept gij Mij toch. “Beveel de Israëlieten verder te trekken. “Gij zelf moet uw hand opheffen, uw staf uitstrekken over de zee en ze in tweeën splijten. “DanMeer lezen over “Paaswake”

Goede vrijdag

Eerste Lezing                                                  Jes. 52,13-53,12 Hij werd mishandeld om onze misdaden. Uit de profeet Jesaja Zie mijn dienaar zal succesvol handelen, hij zal worden verhoogd en verheven en zeer verheerlijkt. Zoals velen over Hem ontsteld hebben gestaan, zo misvormd was hij, zo onmenselijk van voorkomen, en zijn schoonheid beneden die van mensenkinderen. Zo zal hij veleMeer lezen over “Goede vrijdag”

Witte Donderdagavond

Eerste Lezing                                                        Ex.  12, 1-8.11-14 Voorschriften voor het eten van het paaslam. Uit het Boek Exodus In die dagen richtte de Heer het woord tot Mozes en Aäron in Egypte en sprak: “Deze maand moet gij beschouwen als beginmaand, als de eerste maand van het jaar. “Maak aan heel de gemeenschap van Israël het volgendeMeer lezen over “Witte Donderdagavond”

Woensdag in de goede week

Eerste lezing                                                           Jes. 50, 4-9a Mijn gezicht heb ik niet afgewend van wie mij smaadden en bespuwden. Uit de Profeet Jesaja De Heer heeft mij gegeven de tong van een goede leerling, zodat ik de moedeloze toe kan spreken. In de morgen wekt Hij mij op om te spreken, in de morgen wekt Hij mijMeer lezen over “Woensdag in de goede week”

Dinsdag in de goede week

                                    Eerste lezing                          Jes. 49, 1-6 Ik maak u tot een licht voor de heidenen, zodat mijn heil tot de grenzen der aarde zal gaan. Uit de Profeet Jesaja Gij eilanden, luistert naar mij! Spitst uw oren, verre volken! Van de moederschoot af heeft de Heer mij geroepen, mijn naam heeft Hij al genoemdMeer lezen over “Dinsdag in de goede week”

Maandag in de goede week

                                     Eerste lezing                            Jes. 42,1-7 Hij roept niet, en op straat verheft hij zijn stem niet. Uit de Profeet Jesaja Zo spreekt de Heer: “Dit is mijn Dienaar die Ik ondersteun, mijn uitverkorene in wie Ik behagen schep: mijn geest stort Ik over hem uit, gerechtigheid laat hij stralen over de volken. “Hij roept niet,Meer lezen over “Maandag in de goede week”

De brief aan de Hebreeën Heb 13

13 Houd de onderlinge liefde in stand en houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen. Bekommer u om de gevangenen alsof u samen met hen gevangenzat, en om de mishandelden als om mensen die net zo’n lichaam hebben als u. Houd het huwelijk in ere, in alleMeer lezen over “De brief aan de Hebreeën Heb 13”

De brief aan de Hebreeën Heb 12

12 Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voorMeer lezen over “De brief aan de Hebreeën Heb 12”

De brief aan de Hebreeën Heb 11

11 Voorbeeldig geloof Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Om hun geloof werden de mensen uit vroeger tijden geprezen. Door geloof komen we tot het inzicht dat de wereld door het woord van God geordend is, dat dus het zichtbareMeer lezen over “De brief aan de Hebreeën Heb 11”