Archive for maart, 2013

Eerste lezing                                                  Hand. 10, 34a. 37-43 Wij hebben met Hem gegeten en gedronken nadat Hij uit de doden was opgestaan. Uit de Handelingen van de Apostelen In die tijd nam Petrus het woord en sprak: “Gij weet wat er overal in Judea gebeurd is; hoe Jezus van Nazaret zijn optreden begon in Galilea na het […]


Paaswake

30mrt13

Lezing 3                                                                       Ex. 14,15-15,1 De Israëlieten gingen over de droge bodem de zee door. Uit het boek Exodus In die dagen sprak de Heer tot Mozes: “Wat roept gij Mij toch. “Beveel de Israëlieten verder te trekken. “Gij zelf moet uw hand opheffen, uw staf uitstrekken over de zee en ze in tweeën splijten. “Dan […]


Goede vrijdag

29mrt13

Eerste Lezing                                                  Jes. 52,13-53,12 Hij werd mishandeld om onze misdaden. Uit de profeet Jesaja Zie mijn dienaar zal succesvol handelen, hij zal worden verhoogd en verheven en zeer verheerlijkt. Zoals velen over Hem ontsteld hebben gestaan, zo misvormd was hij, zo onmenselijk van voorkomen, en zijn schoonheid beneden die van mensenkinderen. Zo zal hij vele […]


Eerste Lezing                                                        Ex.  12, 1-8.11-14 Voorschriften voor het eten van het paaslam. Uit het Boek Exodus In die dagen richtte de Heer het woord tot Mozes en Aäron in Egypte en sprak: “Deze maand moet gij beschouwen als beginmaand, als de eerste maand van het jaar. “Maak aan heel de gemeenschap van Israël het volgende […]


Eerste lezing                                                           Jes. 50, 4-9a Mijn gezicht heb ik niet afgewend van wie mij smaadden en bespuwden. Uit de Profeet Jesaja De Heer heeft mij gegeven de tong van een goede leerling, zodat ik de moedeloze toe kan spreken. In de morgen wekt Hij mij op om te spreken, in de morgen wekt Hij mij […]


                                    Eerste lezing                          Jes. 49, 1-6 Ik maak u tot een licht voor de heidenen, zodat mijn heil tot de grenzen der aarde zal gaan. Uit de Profeet Jesaja Gij eilanden, luistert naar mij! Spitst uw oren, verre volken! Van de moederschoot af heeft de Heer mij geroepen, mijn naam heeft Hij al genoemd […]


                                     Eerste lezing                            Jes. 42,1-7 Hij roept niet, en op straat verheft hij zijn stem niet. Uit de Profeet Jesaja Zo spreekt de Heer: “Dit is mijn Dienaar die Ik ondersteun, mijn uitverkorene in wie Ik behagen schep: mijn geest stort Ik over hem uit, gerechtigheid laat hij stralen over de volken. “Hij roept niet, […]