http://kerkengeloof.wordpress.com

Maandag – H. Ignatius van Loyola, pr.

H. Ignatius van Loyola is de stichter van de orde der Jezuïten. Geboren in 1491 en overleden in 1556 Uitnodiging Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor het dagelijks lezen van het Evangelie? Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hartMeer lezen over “Maandag – H. Ignatius van Loyola, pr.”

Monday – St Ignatius van Loyola, pr.

H. Ignatius of Loyola is the founder of the Jesuït order. Born in 1491 and died in 1566. Invitation May I hereby call your attention to the daily reading of the Gospel? This invitation wants to share with you the joy of the Gospel. Everyone, no one except, can experience that joy by opening hisMeer lezen over “Monday – St Ignatius van Loyola, pr.”

Zeventiende zondag door het jaar

Uitnodiging Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor het dagelijks lezen van het Evangelie? Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord. Elke dag ter beschikking. Openingswoord Wij zijn allen opMeer lezen over “Zeventiende zondag door het jaar”

Seventeenth sunday through the year

Invitation May I hereby call your attention for the daily reading of the Gospel? This invitation wants to share with you the joy of the Gospel. Everyone, no one except, can experience that joy by opening his heart to the healing power of God’s word. Available every day. Opening Word We are all searching forMeer lezen over “Seventeenth sunday through the year”

Zaterdag – HH. Marta, Maria en Lazarus, vrienden van de Heer

Jezus wijst ons op het belangrijkste in het leven en ons niet druk te maken over bijkomstigheden. Uitnodiging Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor het dagelijks lezen van het Evangelie? Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open teMeer lezen over “Zaterdag – HH. Marta, Maria en Lazarus, vrienden van de Heer”

Saturday – HH. Martha, Mary and Lazarus, friends of the Lord

Jesus points us to the most important thing in life and not to worry about extraneous matters. Invitation May I hereby draw your attention to the daily reading of the Gospel? This invitation wants to share with you the joy of the Gospel. Everyone, no one except, can experience this joy by opening his heartMeer lezen over “Saturday – HH. Martha, Mary and Lazarus, friends of the Lord”

Vrijdag in de zestiende week

Uitnodiging Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor het dagelijks lezen van het Evangelie? Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord. Elke dag ter beschikking Openingswoord ‘Gods eerste woord inMeer lezen over “Vrijdag in de zestiende week”

Friday in the sixteenth week through the year

Invitation May I hereby call your attention to the daily reading of the Gospel? This invitation wants to share with you the joy of the Gospel. Everyone, no one except, can experience that joy by opening his heart to the healing power of God’s word. Available every day Opening Word ‘God’s first word in theMeer lezen over “Friday in the sixteenth week through the year”

Donderdag in de zestiende week

Uitnodiging Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor het dagelijks lezen van het Evangelie? Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord. Iedere dag beschikbaar. Overweging Hoofdstuk 19 is de scharnierMeer lezen over “Donderdag in de zestiende week”

Thursday in the sixteenth week

Invitation May I hereby call your attention to the daily reading of the Gospel? This invitation wants to share with you the joy of the Gospel. Everyone, no one except, can experience that joy by opening his heart to the healing power of God’s word. Available every day. Consideration Chapter 19 is the hinge onMeer lezen over “Thursday in the sixteenth week”