http://kerkengeloof.wordpress.com

Vrijdag – Eerste HH. Martelaren van de Romeinse Kerk N

Martelaren die slachtoffer werden onder keizer Nero. Zij werden o.a. als vuurtoorts levend verbrand Uitnodiging Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor het dagelijks lezen van het Evangelie? Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor deMeer lezen over “Vrijdag – Eerste HH. Martelaren van de Romeinse Kerk N”

Friday – First HH Martyrs of the Roman Church N

Martyrs who became victims under Emperor Nero. Among other things, they were burned alive as fire torch Invitation May I hereby draw your attention to the daily reading of the Gospel? This invitation wants to share with you the joy of the Gospel. Everyone, no one except, can experience this joy by opening his heartMeer lezen over “Friday – First HH Martyrs of the Roman Church N”

Donderdag – HH. Petrus en Paulus, ap.

De feestdag van de Apostelen Petrus en Paulus wordt zowel in de Katholieke als in de Oosters-Orthodoxe Kerk gevierd. Uitnodiging Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor het dagelijks lezen van het Evangelie? Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hartMeer lezen over “Donderdag – HH. Petrus en Paulus, ap.”

Thursday – Saints. Peter and Paul, ap.

The feast day of the Apostles Peter and Paul is celebrated in both the Catholic and Eastern Orthodox Churches Invitation May I hereby draw your attention to the daily reading of the Gospel? This invitation wants to share with you the joy of the Gospel. Everyone, no one except, can experience this joy by openingMeer lezen over “Thursday – Saints. Peter and Paul, ap.”

Woensdag – H. Ireneüs b. en mrt.

Ireneüs is de eerste grote theoloog en kerkvader van de Christelijke kerk Afkomstig uit Klein-Azië, Bisschop van Lyon. Leefde van 135-202.  Geboren in Smyrna (Turkije) Uitnodiging Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor het dagelijks lezen van het Evangelie? Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kanMeer lezen over “Woensdag – H. Ireneüs b. en mrt.”

Wednesday – St Irenaeus b. and Mar.

Irenaeus is the first great theologian and church father of the Christian church Originated from Asia Minor, Bishop of Lyon. Lived from 135-202. Born in Smyrna (Turkey) Invitation May I hereby draw your attention to the daily reading of the Gospel? This invitation wants to share with you the joy of the Gospel. Everyone, noMeer lezen over “Wednesday – St Irenaeus b. and Mar.”

Dinsdag – H. Cyrillus van Alexandrië, b. en krkl.

Cyrillus was monnik en patriarch van Alexandrië van 412 tot 444. Uitnodiging Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor het dagelijks lezen van het Evangelie? Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking vanMeer lezen over “Dinsdag – H. Cyrillus van Alexandrië, b. en krkl.”

Tuesday – Saint Cyril of Alexandria, b. and clgm. N

Cyril was a monk and patriarch of Alexandria from 412 to 444. Invitation May I hereby draw your attention to the daily reading of the Gospel? This invitation wants to share with You the joy of the Gospel. Everyone, no one except, can experience that joy by opening their hearts to the healing power ofMeer lezen over “Tuesday – Saint Cyril of Alexandria, b. and clgm. N”

Maandag in de twaalfde week

Uitnodiging Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor het dagelijks lezen van het Evangelie? Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord. Elke dag ter beschikking. Overweging We stopten met GenesisMeer lezen over “Maandag in de twaalfde week”

Monday in the twelfth week N

Invitation May I hereby draw your attention to the daily reading of the Gospel? This invitation wants to share with you the joy of the Gospel. Everyone, no one except, can experience this joy by opening his heart to the healing effect of God’s word. Available every day. CONSIDERATION We stopped Genesis just before AshMeer lezen over “Monday in the twelfth week N”