http://kerkengeloof.wordpress.com

Paulus in Korinte. Hand. (18.)

Restanten van het oude Korinte. Na deze gebeurtenissen verliet hij Athene en ging naar Korinte. Daar leerde hij Aquila kennen, een Jood uit Pontus, die kort daarvoor met zijn vrouw Priscilla uit Italië was gekomen omdat Claudius had bevolen dat alle Joden Rome moesten verlaten. Paulus bracht hun een bezoek, en omdat ze hetzelfde ambachtMeer lezen over “Paulus in Korinte. Hand. (18.)”

Paulus in Athene. Hand. (17:16-34)

Terwijl Paulus in Athene op hen wachtte, raakte hij hevig verontwaardigd bij het zien van de vele godenbeelden in de stad. In de synagoge sprak hij met de Joden en met de Grieken die God vereerden, en op het marktplein ging hij dagelijks in debat met de mensen die hij daar aantrof. Onder hen waren ookMeer lezen over “Paulus in Athene. Hand. (17:16-34)”

In Tessalonica en Berea (Hand. 17)

Via Amfipolis en Apollonia reisden ze naar Tessalonica, waar de Joden een synagoge hadden. Zoals gewoonlijk ging Paulus naar hen toe, en drie sabbatdagen achtereen debatteerde hij met hen. Aan de hand van teksten uit de Schrift toonde hij aan dat de messias moest lijden en sterven en daarna uit de dood moest opstaan. ‘DezeMeer lezen over “In Tessalonica en Berea (Hand. 17)”

De gebeurtenissen in Filippi (16:11-40)

We gingen in Troas aan boord van een schip en zetten rechtstreeks koers naar Samotrake; de dag daarop voeren we verder naar Neapolis. Van daar reisden we naar Filippi, een belangrijke stad in dat deel van Macedonië. In deze stad, die volgens Romeins recht wordt bestuurd, bleven we enkele dagen. Op sabbat gingen we deMeer lezen over “De gebeurtenissen in Filippi (16:11-40)”

De tweede zendingsreis.(Hand. 15:36-41, 16:1-10)

Niet lang daarna zei Paulus tegen Barnabas: ‘Laten we teruggaan naar alle steden waar we het woord van de Heer hebben verkondigd, om te zien hoe het daar met de leerlingen gaat’. Barnabas wilde ook Johannes Marcus meenemen, maar Paulus voelde daar niets voor, omdat hij hen in Pamfylië in de steek had gelaten enMeer lezen over “De tweede zendingsreis.(Hand. 15:36-41, 16:1-10)”

Bijeenkomst van de apostelen.(Hand. 15)

Er kwamen enkele leerlingen uit Judea, die betoogden dat de broeders zich moesten laten besnijden, overeenkomstig het door Mozes overgeleverde gebruik, omdat ze anders niet konden worden gered. Dit leidde tot grote onenigheid met Paulus en Barnabas en mondde uit in een felle woordenstrijd. Besloten werd dat Paulus en Barnabas, samen met enkele andere leerlingen,Meer lezen over “Bijeenkomst van de apostelen.(Hand. 15)”

Terugreis naar Antiochië in Syrië. (Hand. 14: 21-28)

In Derbe verkondigden Paulus en Barnabas het evangelie en ze maakten er veel leerlingen. Daarna keerden ze terug naar Lystra en vervolgens naar Ikonium en Antiochië. Ze bemoedigden de leerlingen en spoorden hen aan te volharden in het geloof, maar wezen hun erop ‘dat wij pas na veel beproevingen het koninkrijk van God binnen kunnenMeer lezen over “Terugreis naar Antiochië in Syrië. (Hand. 14: 21-28)”

Paulus en Barnabas in Lystra.(Hand. 14: 8-20)

In Lystra zat een man op straat die geen kracht in zijn voeten had; hij was al sinds zijn geboorte verlamd en had nooit kunnen lopen. Toen deze man naar een toespraak van Paulus luisterde, keek Paulus hem strak aan en zag dat hij geloofde dat hij genezen kon worden. Daarom riep hij hem toe:Meer lezen over “Paulus en Barnabas in Lystra.(Hand. 14: 8-20)”

Paulus en Barnabas in Ikonium. (Hand. 14)

Ook in Ikonium bezochten ze de synagoge van de Joden, en ook daar werd er een groot aantal mensen, Joden zowel als Grieken, door hun verkondiging tot geloof gebracht. Maar er waren ook Joden die niets van hun boodschap wilden weten, en deze deden hun best om bij de heidenen een vijandige stemming jegens deMeer lezen over “Paulus en Barnabas in Ikonium. (Hand. 14)”

Paulus en Barnabas in Antiochië in Pisidië.(Hand.13 :13-52)

Paulus en zijn reisgenoten scheepten zich in Pafos in om naar Perge in Pamfylië te reizen. Daar verliet Johannes de beide anderen en keerde terug naar Jeruzalem. Paulus en Barnabas trokken van Perge verder naar Antiochië in Pisidië. Daar aangekomen gingen ze op sabbat naar de synagoge en namen er plaats. Na de voorlezing uitMeer lezen over “Paulus en Barnabas in Antiochië in Pisidië.(Hand.13 :13-52)”