http://kerkengeloof.wordpress.com

Donderdag – Maria, moeder en middelares van genade

De belangrijkste heilige in de Rooms-Katholieke kerk. Moeder van Jezus. Uitnodiging Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor het dagelijks lezen van het Evangelie? Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van GodsMeer lezen over “Donderdag – Maria, moeder en middelares van genade”

Thursday – Mary, mother and mediatrix of grace

Invitation May I hereby draw your attention to the daily reading of the Gospel? This invitation wants to share with you the joy of the Gospel. Everyone, no one except, can experience this joy by opening their hearts to the healing effect of God’s word. Available every day Consideration If we were to begin theMeer lezen over “Thursday – Mary, mother and mediatrix of grace”

Woensdag in de eenentwintigste week door het jaar

Uitnodiging Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor het dagelijks lezen van het Evangelie? Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord. Elke dag ter beschikking Overweging Hier vinden we deMeer lezen over “Woensdag in de eenentwintigste week door het jaar”

Wednesday in the twenty-first week of the year

Invitation May I hereby draw your attention to the daily reading of the Gospel? This invitation wants to share with you the joy of the Gospel. Everyone, no one except, can experience this joy by opening his heart to the healing effect of God’s word. Available every day Consideration Here we find the apostolic apologyMeer lezen over “Wednesday in the twenty-first week of the year”

Dinsdag – Marteldood van de H. Johannes de Doper

Johannes de Doper werd op verzoek van de dochter van Herodias onthoofd op bevel van Herodes Uitnodiging Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor het dagelijks lezen van het Evangelie? Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellenMeer lezen over “Dinsdag – Marteldood van de H. Johannes de Doper”

Tuesday – Martyrdom of Saint John the Baptist

John the Baptist was beheaded at the request of the daughter of Herodias by order of Herod Invitation May I hereby draw your attention to the daily reading of the Gospel? This invitation wants to share with you the joy of the Gospel. Everyone, no one except         0., can experience thisMeer lezen over “Tuesday – Martyrdom of Saint John the Baptist”

Maandag – H. Augustinus, b. en krkl.

  Benedicteiner monnik. Wordt beschouwd als apostel van de Angelsaksen Geboren 525 ? Overleden 26 mei 604 Uitnodiging Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor het dagelijks lezen van het Evangelie? Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open teMeer lezen over “Maandag – H. Augustinus, b. en krkl.”

Monday – St Augustinus, b. en clgm.

Benedictine monk. Considered an apostle of the Anglo-Saxons Born 525? Died 26 May 604 Invitation May I hereby draw your attention to the daily reading of the Gospel? This invitation wants to make You partakers of the joy of the Gospel. Everyone, no one except, can experience that joy by opening their hearts to theMeer lezen over “Monday – St Augustinus, b. en clgm.”

Eenentwintigste zondag door het jaar

Uitnodiging Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor het dagelijks lezen van het Evangelie? Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord. Elke dag ter beschikking Openingswoord Wij hebben onze huizenMeer lezen over “Eenentwintigste zondag door het jaar”

Twenty-first Sunday of the year

Invitation May I draw your attention to The daily reading of the Gospel This invitation seeks to convey the joy of the Gospel. Everyone, without except can experience that joy by opening his or her heart to the healing power of the Word of God. Available every day Opening Word We closed our homes againMeer lezen over “Twenty-first Sunday of the year”