Tweede week van Pasen Woensdag H. Pius V, paus

Overweging Voor alles wat met Jezus gebeurde, tijdens zijn leven over het kruis heen tot en met de heerlijkheid bij God, is maar één enkele grond: Gods onbegrijpelijke, onmetelijke, mateloze liefde. Een wereld die van God vervreemd is, kan de kloof nooit vanuit zichzelf dichten: het initiatief komt van God. Het is in Jezus datMeer lezen over “Tweede week van Pasen Woensdag H. Pius V, paus”

Woensdag H. Catharina van Siëna, mgd en krkl.,

Overweging ‘Peilloze diepte, eeuwige God, Gij zijt een vuur dat altijd brandt en niet opraakt. Gij verteert met uw warmte iedere eigenliefde van de ziel. Gij zijt het vuur dat iedere koude wegneemt, en Gij verlicht de geesten met uw licht, met dat licht waarmee Gij mij uw waarheid hebt doen kennen. Heer, Gij roeptMeer lezen over “Woensdag H. Catharina van Siëna, mgd en krkl.,”

Maandag H. Petrus Chanel, pr. en mrt. H. Ludovicus M. Grignion de Montfort, pr.

Overweging Nicodemus is op zoek, levenslang, dag en nacht, naar verklaringen voor het handelen van Jezus. Hoewel een vooraanstaand Farizeeër, staat hij welwillend tegenover Jezus. De vragen die hij Jezus voorlegt, tonen hoe moeilijk het was voor de joden om in Jezus de aanwezigheid van God te erkennen, en om in de doop opnieuw geborenMeer lezen over “Maandag H. Petrus Chanel, pr. en mrt. H. Ludovicus M. Grignion de Montfort, pr.”

Tweede Paaszondag Beloken Pasen

Openingswoord In het evangelie van vandaag zijn de leerlingen opnieuw samen in hun verblijf. Onverwacht en onvoorzien komt de verrezen heer in hun midden en zegt hun zijn vrede toe. Net zoals de leerlingen toen komen wij hier en nu samen. Ook wij mogen de verrezen Heer ontmoeten. En ook aan ons zegt de HeerMeer lezen over “Tweede Paaszondag Beloken Pasen”

Zaterdag ‘in albis’ van de paasweek

Overweging Het evangelie van vandaag vat de gebeurtenissen van de afgelopen week nog eens samen. De verrezen Heer verschijnt een aantal malen, en steeds is er sprake van ongeloof en halsstarrige weigering van de leerlingen om geloof te hechten aan de getuigenissen. Ooit met twaalf, waarvan een de Messias verraden heeft, een andere zijn bandenMeer lezen over “Zaterdag ‘in albis’ van de paasweek”

Vrijdag in de paasweek

Overweging De evangelist Johannes schrijft vanuit de specifieke situatie waarin hij en de eerste christenen zich bevinden. Zijn verhalen zijn gevuld met symboliek; Johannes wil vandaag vertellen dat wat er op het meer van Tiberias gebeurde, zich ook elke dag opnieuw in de jonge christelijke gemeenschap voltrekt. De boot staat in het verhaal symbool voorMeer lezen over “Vrijdag in de paasweek”

Donderdag in de paasweek

Overweging In elk van de vier evangelies veschijnt Jezus aan de groep leerlingen. Het is niet zo gemakkelijk om de verrijzenis te denken; zelfs zijn eigen leerlingen, die alles van dichtbij meemaken, twijfelen. De verschijningen van Jezus zijn bedoeld om hen telkens weer te overtuigen, maar krijgen vanaf nu ook een extra dimensie, namelijk dezeMeer lezen over “Donderdag in de paasweek”

Woensdag in de paasweek

Overweging Vooreerst een randbemerking: is het niet vreemd dat Petrus en Johannes – toch de grondleggers van de jonge christelijke Kerk – na Jezus’ dood en verrijzenis als vanouds naar de tempel gaan? Het is duidelijk dat de apostelen niet meteen het offerkarakter van Jezus’ sterven hebben begrepen, noch de gevolgen hebben ingeschat van hetMeer lezen over “Woensdag in de paasweek”